16 Lipiec 2024
Nawigacja
· Strona główna

· Zarząd Oddziału
· Funkcje przy Zarządzie
· Komisja Rewizyjna
· Kluby przy ON PZK w Pile
· Członkowie Oddziału
· Informacje składkowe

· Artykuły
· Download
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Galeria zdjęć
· Szukaj
· Kalendarz
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Zgłaszanie instalacj...
· projekt regulaminu D...
· Klucz sztorcowy
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· SP3ZBY w akcji dyplo...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Wspomnienie Kolegów ...
Losowa fotografia
Zobacz temat
Oddział Nadnotecki PZK w Pile » Ochrona Środowiska - Arkusz Dionizego » Arkusz Dionizego SP6IEQ
 Drukuj temat
Zgłaszanie instalacji antenowych.
SP3BTK
Witam.

Wszystkich zainteresowanych tematem i zapraszam do dyskusji.
Liczę na to, że koledzy, którzy posiadają już pewne doświadczenia z prawidłowym wypełnieniem arkusza, podzielą się swoją wiedzą.
Pozostałych zachęcam do zadawania pytań.

Forum jest udostępnione dla wszystkich - tylko do czytania.
Aby dodawać tematy lub posty trzeba się zalogować.

Wojtek SP3BTK
Edytowane przez SP3BTK dnia 06-12-2010 14:45
 
SP3EA
Pokazała się nowa wersja arkusza do obliczenia anten. Nie wszystkie rodzaje anten są tam umieszczone.Poszukuję danych dla anteny long wire 53m albo slooper 53m ewentualnie programu do projektowania anten i którego można by obliczyć parametry do mojej anteny
Adam SP3EA
 
SP3BTK
Domyślam się, że wielu kolegów może mieć kłopoty z ustaleniem symbolu NTS jednostki terytorialnej, na terenie której znajduje się instalacja.

Dla Piły jest to: 5.4.30.60.19.01.1

Symbole NTS można znaleźć tu:
http://lex.pl/ser...7/1573.htm
Edytowane przez SP3BTK dnia 20-11-2010 14:25
 
SP3EA
Witam!
Wielkimi krokami zbliża się data zgłoszenia instalacji antenowej do WIOŚ i Inspekcji Sanitarnej ( 31.12.2010.r. )
Wysłałem e-maile do WIOŚ i Inspekcji Sanitarnej w Poznaniu z zapytaniem gdzie trzeba składać zgłoszenia i narazie otrzymałem odpowiedz tylko z WIOŚ w Poznaniu że gdy są delegatury w danych miastach tak jak np.Piła to składamy do delegatury w Pile na adres WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA DELEGATURA W PILE UL.MOTYLEWSKA 5a 64-920 Piła.
Pozostałe miejscowości składają do właściwych delegatur ( sprawdzić w internecje po porzez przeglądarkę np.GOGLE czy krótkofalowiec zamieszkały po za powiatem pilskim podlega pod delegaturą w Pile czy gdzie indziej.
Oto e-mail jaki otrzymałem z WIOŚ w Poznaniu :
Witam,
proszę przesłać dokumenty do delegatury WIOŚ w Pile przy ul. Motylewskiej.
Pozdrawiam.
Andrzej Bondyra

Co do odpowiedzi z Inspektoratu Sanitarnego narazie nie mam.Jak tylko otrzymam umieszczę zaraz na forum.

W dniu dzisiejszym rozmawiałem z Kol.Kazimierzem SP3MFC i w dniu 12 grudnia br.o godzinie 11.oo w klubie SP3ZKP ulica Niepodległości ( siedziba LOK Piła ) odbędzie się spotkanie dla tych co chcą zrobić zgłoszenie a informacji udzielać będą kol.kol.Wojtek SP3BTK i Adam SP3EA którzy maią już częściowo wykonaną dokumentację ( SP3EA za wyjątkiem rysunków ale i obliczeniami ).Prosze zabrać ze sobą komputery przenośne ( laptopy itp.)
Po nowym roku wchodzi ustawa zgłaszania instalacji antenowej którą będziemy zmuszeni złożyć do czerwca 2011.r.w siedzibach swoich gmin lub miast stosownie do swojego zamieszkania i narazie jest informacja że za wniosek taki trzeba będzie zapłacić 150 zł.PZK stara się negocjować zwolnienie z opłat.
Adam SP3EA
 
SP3EA
W dniu dzisiejszym otrzymałem odpowiedź na mojego e-maila skierowanego od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego nt.gdzie należy przesłać zgłoszenie na temat zainstalowanych instalacji sanitarnych z informacją że składamy na adres Państwowy ojewódzki Inspektor Sanitarny Wojewódzka Stacja Sanitarno=Epidemiologiczna ul.Noskowskiego 23 61-705 Poznań skr.poczt.97.
A oto odpowiedx na e-maila
oryginał/kopia
DN.NS – 72/32-387(1)/10 Poznań, 09.12.2010r.

Prezes ON PZK w Pile
Pan Adam Gawroński SP3EA
sp3ea@wp.pl

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 152 ust. 7a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) informacje zawarte
w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i 6, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.
Wobec powyższego, dokumenty proszę przesłać na adres Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, 61-705 Poznań, ul. Noskowskiego 23.
Otrzymują:
1. Adresat.
Do wiadomości:
1. a/a.

Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
Jadwiga Kuczma Napierała
dr n. biologicznych
Adam SP3EA
 
SP3EA
W dniu 12 grudnia br. w siedzibie klubu SP3ZKP i SP3KLZ odbyło się zapowiadane wcześniej spotkanie na temat zgłaszania instalacji antenowych które od godziny 11.oo do 13.30 wykład przeprowadził razem z pokazem kol.Wojtek SP3BTK. Na pokazie pojawiło się tylko 10 osób w w tym 5 członków PZK ( SP3BTK,SP3EA,SP3EPG,SP3MFC,SQ3BKH ) oraz 5 nadawców nie zrzeszonych ( SP3SXE,SQ3HTB,SQ3KSD,SQ3NQI,SQ3NVP
Adam SP3EA

 
SP3EA
To jest wyjaśnienie do zgłaszania instalacji antenowej które ukazało się w dniu 21.12,2010r. podane przez Dionizego SP6IEQ a oto ten tekst.
Adam SP3EA

Krótkie kompedium wymagań prawa ochrony środowiska.

*Kompendium obejmuje tylko wybrane fragmenty przywołanego prawa i nie może stanowić podstawy do rozstrzygnięć prawnych.

Zobowiązania nasze w stosunku do wymagań POŚ powstają, gdy równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) wynosi nie mniej niż 15 W w zakresie częstotliwości od 30 Hz do 300 GHz i dotyczy instalacji stałych w stałej lokalizacji stacji.

A. Instalacje czynne przed 1 stycznia 2010 r.
1. Obowiązek wynikający z art. 122a POŚ.

Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy wykonać pomiary składowych pola EM a raport z pomiarów dostarczyć do:

a) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz
Cool państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego
Raport z pomiarów można zastąpić raportem / analizą obliczeniową.

2. Obowiązek wynikający z art. 152 POŚ oraz rozporządzenia MŚ z dnia 2 lipca 2010.
Po 1 stycznia 2011 r. należy dokonać zgłoszenia instalacji do:

a) właściwego dla miejsca zamieszkania prezydenta, burmistrza lub wójta gminy oraz
Cool informacje zawarte w zgłoszeniu przekazać do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Ostateczny termin dokonania zgłoszenia to 30 czerwca 2011 r.

B. Instalacje uruchamiane po 1 stycznia 2010 r.
1. Obowiązek wynikający z art. 152 POŚ oraz rozporządzenia MŚ z dnia 2 lipca 2010.
Należy dokonać zgłoszenia instalacji do:
c) właściwego dla miejsca zamieszkania prezydenta, burmistrza lub wójta gminy oraz
d) informacje zawarte w zgłoszeniu przekazać do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Jeżeli w przeciągu 30 dni od dnia doręczenia organ przyjmujący zgłoszenie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji można uruchomić instalację.

2. Obowiązek wynikający z art. 122a POŚ.
Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy wykonać pomiary składowych pola EM a raport z pomiarów dostarczyć do:
c) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz
d) państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.
Raport z pomiarów można zastąpić raportem / analizą obliczeniową.

C. Opłaty.
1. Od raportów z pomiarów lub analiz nie jest pobierana żadna opłata.
2. Dokonanie zgłoszenia podlega opłacie w wysokości 120 zł.

D. Cykliczność czynności.
Zarówno zgłoszenie jak i raporty z pomiarów podlegają cyklicznemu procesowi. Należy je powtarzać według schematu opisanego w pkt. B każdorazowo przy zmianie instalacji mającej wpływ na parametry i rozkład pola elektromagnetycznego wokół instalacji. Należy również poinformować organ przyjmujący zgłoszenie o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończeniu eksploatacji instalacji.

Opracował: Dionizy SP6IEQ


 
sp3wxh
Art. 152.
1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddzia-
ływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z za-
strzeżeniem ust. 8.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub
wielkość świadczonych usług;
[...]

Jak dla mnie to w/w artykuł i jego kolejne ustępy, punkty odnoszą się jasno do podmiotów świadczących usługi. Osoba fizyczna, będąca radioamatorem nie spełnia tych kryteriów. Tym samym powoływanie się na w/w artykuł w kontekście naszego hobby jest chybione. Mylę się?
Edytowane przez sp3wxh dnia 03-01-2011 04:55
 
SP3VBF
Witam Kolegów.
Znalazłem taką oto wypowiedź.Myślę że nie sposób się nie zgodzić. Co o tym sądzicie?


Witam
Drodzy koledzy,
Bardzo mnie ta sprawa bulwersuje podobnie jak Was. Jednak uważam, że nie ma ważnego obecnie powodu do walki o uchylenie Rozporządzenia, gdy nie dotyczy ono indywidualnych krótkofalowców. Nie zamierzam niczego więc zgłaszać, i to nie z powodu obywatelskiego sprzeciwu, a z powodu, że jako osoba fizyczna choć krótkofalowiec, nie jestem do tego zobowiązany. Uważam nawet, że na obecnym etapie im ciszej nad tą sprawą tym lepiej.
Wynika to z następujących przesłanek:
Minister środowiska powołuje się w rozporządzeniu z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzaj w instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia na art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z p n. zm.2)). Ustawa jest bowiem zawsze aktem nadrzędnym do Rozporządzenia.
A więc co mówi USTAWA? (przytaczam tylko ważne dla sprawy punkty resztę kropkując)
....
Dział II
Definicje i zasady ogólne
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
....
20) podmiocie korzystającym ze środowiska - rozumie się przez to:
a) przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280), a także osoby prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierz t, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki,
Cool jednostkę organizacyjną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
c) osobę fizyczną nie będącą podmiotem, o którym mowa w lit. a, korzystającą ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia;
Radioamator jest niewątpliwie osobą fizyczną . Tu należy zadać ważne pytanie: czy radioamator jako osoba fizyczna musi mieć pozwolenie na korzystanie ze środowiska?
Odpowiedź znajdujemy w:
Dział IV
Pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 180.
Eksploatacja instalacji powodująca:
1) wprowadzanie gaz w lub pyłów do powietrza,
2) wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi,
3) wytwarzanie odpadów,
4) (uchylony),
5) (uchylony),
jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.
Jeden z punkt w wykreślonych mówi o promieniowaniu EM. Obecnie, co jest kluczowe dla sprawy został wykreślony! A więc, ponieważ nie jest obecnie potrzebne pozwolenie Ministra Środowiska na emisję pola EM więc jako indywidualni krótkofalowcy nie podlegamy Ustawie, a więc i Rozporządzeniu. Dla jasności, Pozwolenie Radiowe w Służbie Radioamatorskiej nie jest Pozwoleniem w sensie Ustawy Ochrony Środowiska. Kluby niestety prawdopodobnie załapują się na pkt b. stąd rozumiem podejmowane działania PZK. Wracając do początku, wcześniej zamierzałem wysłać pytanie do Ministerstwa Środowiska ale zrezygnowałem gdyż byłoby to głupie jako, że są stroną w sprawie. Rozpatrywałem możliwość działać w kierunku uchylenia Rozporządzenia lecz zrezygnowałem z tego jako niepotrzebne. Konsultowałem powyższą interpretację z jednym z byłych ministrów z branży telekomunikacyjnej, a więc człowiekiem bardzo kompetentnym i który zgodził się z brakiem potrzeby zgłaszania indywidualnych instalacji radioamatorskich. Jeśli mało Wam powyżej prawnych powodów do nie zgłaszania indywidualnych instalacji radioamatorskich to przedstawiam następny, techniczny: ekwiwalentna Izotropowa Moc Promieniowana jest mocą średnią. Moc średnia mojej instalacji uwzględniając nawet maksymalną moc nadajnika z koncesji 150 W, zysk anteny oraz czas nadawania w stosunku do całej doby czy roku, jest znacząco mniejsza od 15W i plasuje się w okolicy 0,1W. Z reguły ze względu na oszczędność drogiej energii pracuję QRP i nie zamierzam występować o zwiększenie przyznanej mocy nawet mając ku temu podstawy.

Dziękuję za uwagę .
Tadeusz
SQ5BLP
(w latach 60/70-tych SP5AZP)
 
sp3wxh
Dla lubiących czytać. Z ISAP; Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150.
 
sp3wxh
BTW; ktoś z Szanownych jest na tyle biegły w temacie, aby pomóc mi w wypełnianiu kolejnych komórek? Jak coś, gdzieś pse info via pw.
 
Przejdź do forum:
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przemienniki oddziałowe
SR3N
Wejście - 145,0875 MHz
Wyjście - 145,6875 MHz
Aktywacja - CTCSS 110,9 Hz

----
SR3PI
Wejście - 431,450 MHz
Wyjście - 439,050 MHz
Aktywacja - CTCSS 67 Hz
Aktualnie online
· Gości online: 2

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 29
· Najnowszy użytkownik: SQ3KT
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.

12,296,308 unikalne wizyty