16 Lipiec 2024
Nawigacja
· Strona główna

· Zarząd Oddziału
· Funkcje przy Zarządzie
· Komisja Rewizyjna
· Kluby przy ON PZK w Pile
· Członkowie Oddziału
· Informacje składkowe

· Artykuły
· Download
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Galeria zdjęć
· Szukaj
· Kalendarz
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Zgłaszanie instalacj...
· projekt regulaminu D...
· Klucz sztorcowy
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· SP3ZBY w akcji dyplo...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Wspomnienie Kolegów ...
Losowa fotografia
Nawigacja
Artykuły » Historia Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile » Historia ON PZK w Pile - wersja pełna, część 1
Historia ON PZK w Pile - wersja pełna, część 1

======= Część 1 ========

Historia powołania i działalności
Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców w Pile

 

Rozdział I. Wprowadzenie.

 1.Zarys historii radioamatorstwa w Polsce.

Historii radioamatorstwa w Polsce nie można rozpatrywać bez kilku wydarzeń światowych, które miały także wpływ na rozwój tej dziedziny w naszym kraju. Ogłoszona w 1850 r. przez Maxwella teoria drgań elektromagnetycznych dała podstawy do późniejszych eksperymentów w transmisji sygnałów przez Popowa (1895 r.) i Marconiego (1897 r.) Od ok. 1910 roku radiokomunikacją zajmują się pierwsi amatorzy. W roku 1918 powstaje pierwsze na świecie stowarzyszenie radioamatorów w USA. Od 2 listopada 1920 czynna jest pierwsza rozgłośnia radiowa na świecie, uruchomiona w Pittsburgu w USA. Na przełomie 1921/22 został sprowadzony do Poznania pierwszy w Polsce odbiornik radiowy. 26 lutego 1923 roku została zrealizowana łączność pomiędzy Francją a USA przez amatorów, co było pierwszym połączeniem międzykontynentalnym.

Jako początek radiokomunikacji w Polsce uznaje się rok 1922r, kiedy to uruchomiono państwową stację telegraficzną dużej mocy służącą miedzy innymi dla potrzeb Polskiej Agencji Telegraficznej.

3 czerwiec 1924 to dzień podpisania Ustawy Radiowej, która umożliwiała od tego momentu legalne posiadanie odbiorników radiowych. Około 1924 roku uruchamiają się we Lwowie pierwsze polskie stacje amatorskie o znakach TPAR, TPBB, TPBF. Rok 1925 to wyjazd polskiej delegacji radioamatorów na międzynarodowy Kongres do Paryża, gdzie powołano Międzynarodową Unię Radioamatorów - IARU.

W dniu 6.12.1925 miała miejsce pierwsza polska łączność międzynarodowa między stacją Tadeusza Heftmana TPAX a holenderską stacją N0PM, a w kwietniu 1926 TPAX wykonał łączność międzykontynentalną ze stacją U1AAO z USA. W tym samym roku powstają kluby amatorskie we Lwowie LKK i Warszawie PKRN. W następnych latach powstają kluby w Poznaniu oraz w Wilnie. Od 1 stycznia 1929 zostaje wydawany miesięcznik Krótkofalowiec Polski, który do dziś pozostaje oficjalnym pismem naszego Związku. W tym samym roku Ministerstwo Poczty i Telegrafu wydaje pierwsze osiem licencji z prefiksem SP.

W dniach 22-24 luty 1930 roku zostało zwołane zebranie radioamatorów polskich, na którym powołano do życia Polski Związek Krótkofalowców, którego prezesem został wybitny elektronik prof. Janusz Groszkowski. W grudniu 1933 PZK organizuje międzynarodowe zawody krótkofalarskie, których spadkobiercą są obecne SP DX-Contest. Po wojnie, w 1947 krótkofalowcy polscy zaczęli odtwarzać struktury PZK wg przedwojennego statutu, był to status legalny, ale nie w pełni formalny (brak zatwierdzenia statutu przez władze PRL). Do 1950 r. powstały Oddziały PZK w kilku miastach wojewódzkich i wydano kilkanaście licencji.

W lipcu 1950, na zasadzie odgórnego zarządzenia władz PRL, PZK został wraz z wieloma innymi organizacjami - (Liga Morska, Auto-mobil Klub, TPŻ i wiele innych) połączony w jedną wielofunkcyjną organizację: Liga Przyjaciół Żołnierza. Dopiero 11 stycznia 1957 odbył się Walny Zjazd Delegatów na którym reaktywowano PZK z prezesem Anatolem Jeglińskim SP5CM. Przynależność do Związku była obowiązkowa dla każdego krótkofalowca posiadającego lub starającego się o licencję, a działalność PZK była finansowana z funduszy państwa.

Od roku 1990 Związek nasz jest organizacją samofinansującą się, a przynależność do PZK nie jest obowiązkowa dla radioamatorów. PZK jest wydawcą kilku dyplomów specjalistycznych, organizuje zawody krajowe i międzynarodowe, prowadzi biura wymiany kart QSL z całym światem, jest reprezentantem swoich członków wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych.

Prezesi PZK od roku 1930:

 • Janusz Groszkowski
 • Zdzisław Karaffa-Krauterkraft SP1KK
 • Tadeusz Malarski
 • Eugeniusz Plestrzyński SP1LY
 • Janusz Żarnecki
 • Wacław Ponikowski SP5FD
 • Anatol Jegliński SP5CM
 • Konrad Kozłowski SP5KK
 • Mieczysław Jędrychowski SP5MI
 • Leon Kołatkowski SP5PZ
 • Andrzej Zieliński SP5LVV
 • Jerzy Rutkowski SP5JR
 • Krzysztof Słomczyński SP5HS
 • Ryszard Grabowski SP3CUG
 • Marek Kuliński SP3AMO
 • Piotr Skrzypczak SP2JMR
 • Jerzy Jakubowski SP7CBG
 • Waldemar Sznajder 3Z6AEF

 

2. Historia krótkofalarstwa w Pile.

Krótkofalarstwo w Pile, mieście stanowiącym samodzielny powiat miejski, w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych rozwijało się bardzo dynamicznie. Powołano dwa kluby, z których SP3KLZ zrzeszał krótkofalowców–sympatyków Ligi Obrony Kraju i SP3ZBY zrzeszający sympatyków Związku Harcerstwa Polskiego. Oba kluby dysponowały odpowiednimi lokalami i zapleczem sprzętowo–technicznym, koniecznym do spełnienia funkcji politechnicznego wychowania młodzieży. Bazę instruktorsko–operatorską stanowiło około piętnastu krótkofalowców-nadawców i nasłuchowców, którzy zdobyli licencje głównie na szkoleniowych obozach harcerskich i kursach organizowanych przez Zarząd Wojewódzki  Ligi Obrony Kraju w Poznaniu.

W lipcu 1969r z okręgu SP4 przybył do Piły kol. Józef Wojcieszak SP4AMY, który po zmianie znaku na SP3AMY i zadeklarowaniu przynależności do Poznańskiego Klubu Krótkofalowców PZK, w dniu 21.03.1970r został mianowany instruktorem ZHP i rozpoczął działalność w klubie SP3ZBY.

Pismem L.dz. 1/77 z dnia 8 stycznia 1977r, po wcześniejszej zmianie podziału administracyjnego kraju, zgodnie z Ustawą z dnia 28.05.1975r i utworzeniu województwa pilskiego, Kierownik Biura ZOW w Poznaniu kol. Bolesław SP3CGA zwrócił się do kolegów: Józefa SP3AMY, Mariana SP3BIP, Jerzego SP3DQJ i Lecha SP3EPK o rozważenie możliwości powołania klubu PZK w Pile, który stanowiłby zaplecze do powołania oddziału wojewódzkiego PZK w Pile.

Kol. inż. M. Lehmann SP3AWF, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego PZK w Poznaniu, pismem  L.dz. 40/77/ PO z dnia 24 lutego 1977r zwrócił się do Zarządu Głównego PZK w Warszawie z wnioskiem o powołanie kol. Józefa SP3AMY pełnomocnikiem ZG PZK na teren Województwa Pilskiego. Wspomniane wyżej pełnomocnictwo nadane zostało kol. Józefowi SP3AMY pismem L.dz. 323/O/77 z dnia 15 marca 1977r i od tej chwili działania zespołu potoczyły się lawinowo.

W owym czasie, zgodnie z ustawą “Prawo o Stowarzyszeniach”, do powołania oddziału wymagana była liczba co najmniej 25 członków zwyczajnych PZK. W tej sytuacji, starania pełnomocnika i zespołu skierowano na pozyskanie większości krótkofalowców - nadawców i nasłuchowców na członków PZK. Dokumentacja, jaką prowadził i udostępnił ZOW PZK w Poznaniu, nie była kompletna. Nawiązano więc ścisłą współpracę z Okręgowym Inspektoratem Państwowej Inspekcji Radiowej w Poznaniu, który udostępnił adresy krótkofalowców z klubów LOK i ZHP, zamieszkujących na terenie nowo powołanego województwa pilskiego. Zebranie, uporządkowanie i odtworzenie pełnej dokumentacji członkowskiej należy zaliczyć do mrówczej pracy pełnomocnika i zespołu. Trzech członków PZK przekazał nam ZOW PZK w Bydgoszczy. Stanowili oni człon klubu SP2PDW przy Gminnym Ośrodku Kultury w Białośliwiu. Po uzyskaniu deklaracji przynależności do PZK od 43 nadawców i 5 nasłuchowców, zostały spełnione warunki formalno-prawne do powołania oddziału wojewódzkiego PZK w Pile. 

Rozdział II. Powołanie oddziału terenowego PZK i Pilskiego Klubu Krótkofalowców w Pile.

I Zjazd założycielski oddziału wojewódzkiego PZK w Pile.

W dniu 23 października 1977r godz.10,00 w Wojewódzkim Domu Kultury odbył się zjazd założycielski oddziału wojewódzkiego PZK w Pile.

Zebrani wybrali Zarząd Oddziału w składzie:

 • kol. Józef Wojcieszak - SP3AMY - prezes
 • kol. Szczepan Julecki - SP3JDY - wiceprezes
 • kol. Wojciech Piwoński - SP3BTK - sekretarz
 • kol. Lech Garczyński - SP3EPK - skarbnik
 • kol. Jan Janicki - SP3GBJ - członek
 • kol. Jerzy Stanisz - SP3BQD - członek
 • kol. Jerzy Gierszewski - SP3DBD - członek
 • kol. Stanisław Grzęda - SP3IBS - członek
 • kol. Włodzimierz Kuligowski - SP3AGE - członek.

Z uwagi na właściwe przygotowanie materiałów na Zjazd i wcześniejsze uzgodnienia w kwestii udziału członków PZK w pracach zarządu oddziału, Zjazd przeprowadzono nadzwyczaj sprawnie.

W chwili powołania, tj. dnia 23 października 1977r, Oddział Wojewódzki PZK w Pile liczył 52 członków, w tym 47 nadawców i 5 nasłuchowców.

 

Członkowie PZK-założyciele oddziału wojewódzkiego PZK w Pile.

Nadawcy:

 1. Barański Stefan - SP3DFY
 2. Buraczewski Jan - SP3FOB
 3. Chludziński Franciszek - SP3CIL
 4. Cieślik Jan - SP3CZH
 5. Czerniawski Wacław - SP3HII
 6. Czajkowski  Marek - SP3JDX
 7. Daszko Stanisław - SP3GAM
 8. Dubilewicz  Wiesław - SP3UY
 9. Grzęda Marian - SP3BIP
 10. Grzęda Stanisław - SP3IBS
 11. Gierszewski Jerzy - SP3DBD
 12. Garczyński Lech - SP3EPK
 13. Grubich Zygmunt - SP3JMF
 14. Grzegorczyk Adam - SP3LEX
 15. Hęś Maurycy - SP3GAT
 16. Hłuchyj Krzysztof - SP3GVL
 17. Jaroszyński Ryszard - SP3DSY
 18. Janicki Jan - SP3GBJ
 19. Jaskólski Tadeusz - SP3HUP
 20. Jaskólski Bernard - SP3IFA
 21. Julecki Szczepan - SP3JDY
 22. Knociński Zygmunt - SP3ACS
 23. Kropacz Józef - SP3EFG
 24. Kamiński Kazimierz - SP3FVE
 25. Kamiński Jan - SP3LEU
 26. Lewandowski Tadeusz - SP3GHC
 27. Morka Jerzy - SP3CMM
 28. Nawłoka Wiesław - SP3AXG
 29. Nowaczewski Zdzisław - SP3HFX
 30. Noculak Tadeusz - SP3JIS
 31. Ostrowski Stefan - SP3UW
 32. Pospychała Eugeniusz - SP3BHH
 33. Piwoński Wojciech - SP3BTK
 34. Pawlaczyk Mieczysław - SP3GTW
 35. Popiel Danuta - SP3IOZ
 36. Stanisz Jerzy - SP3BQD
 37. Szymański Jan - SP3JIL
 38. Tabat Władysław - SP3IEL
 39. Tycman Zbigniew - SP3CFM
 40. Wojcieszak Józef - SP3AMY
 41. Wyrwa Alfons - SP3CML
 42. Zwierzyński Tadeusz-Adam - SP3FJV
 43. Zjawiński Marian - SP3ZN

Nasłuchowcy:

 1. Kozłowski Ewaryst - SP3-1024
 2. Płotecki Jerzy - SP3-1058
 3. Szwon Andrzej - SP2035PI
 4. Tokarski Dariusz - SP2028PI
 5. Wasilewski Wiesław - SP2048PI

Powołanie Pilskiego Klubu Krótkofalowców PZK.

Po zakończeniu obrad zjazdowych, przystąpiono do powołania Pilskiego Klubu Krótkofalowców PZK przy Wojewódzkim Domu Kultury w Pile. Zebrani wybrali prezesa klubu, kol. Jana Szymańskiego SP3JIL, zobowiązując go jednocześnie do przeprowadzenia na najbliższym spotkaniu klubowym wyborów uzupełniających, aby klub mógł działać sprawnie. Po złożeniu stosownych dokumentów w Okręgowym Inspektoracie Państwowej Inspekcji Radiowej w Poznaniu, klub otrzymał licencję ze znakiem SP3PLV. Znak ten należał do często spotykanych na wszystkich pasmach amatorskich KF.

Staraniem kol. Jana SP3JIL już w dniu 29 marca 1978r OW PZK i Pilski Klub Krótkofalowców SP3PLV, za zgodą Dowódcy Jednostki Wojsk Lotniczych, otrzymał lokal w Garnizonowym Klubie Oficerskim Wojsk Lotniczych. Dotychczasowe lokum, z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo kina Wojewódzkiego Domu Kultury, było krępujące-QRM.

Na posiedzeniu ZOW PZK w dniu 29 marca 1978r. Członkowie zarządu postanowili dodatkowo uznać, jako członków-założycieli oddziału, następujących kolegów:

 • Jarosława Hołubowskiego - SP3CMA
 • Konrada Jędrzejczaka - SP3FFM
 • Piotra Jędrzejczaka - SP3GKC
 • Bogdana Ksyckiego - SP3EPX.

 

Utworzenie Wojewódzkiego Laboratorium Pomiarowego.

Kol. Józef SP3AMY podjął w ZG PZK starania zmierzające do wyposażenia oddziału w podstawowe przyrządy pomiarowe zakupione ze środków własnych ZG PZK.

Władze Naczelne PZK przedłożoną prośbę zaakceptowały i w okresie od 08.02.1979r. do 24.10.1980r. na stan oddziału przekazano w użytkowanie: Multimetr V-640, Miernik parametrów tranzystorów, Półautomatyczny mostek RLC, Częstościomierz PFL, Woltomierz lampowy U-719 i Woltomierz U-722.

W dniu 08.02.1982r przekazano: Generator PG, Oscyloskop Ci-71, Zasilacz stabilizowany i Zasilacz stabilizowany typ 3010, zaś w dniach 30.11.1981r-07.10.1982r przekazano Multimetr typ 1331 i Częstościomierz automatyczny.

Ostatnia dostawa z dnia 24.08.1984r obejmowała: Kalibrator E-316, Falomierz-generator RUFG-4, Falomierz-generator DFG-4 i Miernik uniwersalny F-4313.

Łączna wartość sprzętu przekazanego przez ZG PZK na wyposażenie Wojewódzkiego Biura Pomiarowego wynosiła kwotę 526 810zł. Należy zauważyć, że był to sprzęt pomiarowy nowej generacji - fabrycznie nowy.

Kierownikiem Wojewódzkiego Biura Pomiarowego przy Pilskim Klubie Krótkofalowców PZK SP3PLV w Pile, na podstawie decyzji plenarnego posiedzenia ZOW PZK w Pile z dnia 04.12.1980r. został mianowany kol. Szczepan Julecki SP3JDY.

 

Rozdział III. Działalność Statutowa Oddziału.

II Nadzwyczajny Zjazd Członków OW PZK w Pile.

Zjazd obradował w dniu 13 maja 1979r i miał na celu wybór delegatów na VIII Krajowy Zjazd Delegatów PZK w Warszawie. Protokół z tego zjazdu nie zachował się.

III Zwyczajny Zjazd Członków OW PZK w Pile.

Zjazd obradował dnia 16 listopada 1980r i między innymi zajął się sprawą odmłodzenia i uszczuplenia składu. Wybrano Zarząd w składzie:

 • Kol. Józef Wojcieszak - SP3AMY - prezes
 • Kol. Józef Kropacz - SP3EFG - wiceprezes
 • Kol. Zenon Przymusiak - SP2051PI - sekretarz
 • Kol. Lech Garczyński - SP3EPK - skarbnik
 • Kol. Adam Gawroński - SP3EAX - QSL manager
 • Kol. Stanisław Grzęda - SP3IBS - KF i UKF manager
 • Kol. Szczepan Julecki - SP3JDY - członek zarządu
 • Kol. Jan Szymański - SP3JIL - zastępca członka zarządu i Kierownik Biura Pomiarowego OW PZK przy klubie SP3PLV w Pile. Zastąpił on dotychczasowego kierownika, kol. Szczepana Juleckiego i funkcję tą pełnił do śmierci. Zmarł we wrześniu 1988r.

Dyskusja na zjeździe dotyczyła podsumowania dotychczasowej działalności prezesa i zarządu.

Osiągnięto założony cel tj. oddzielenie “przynależności do stowarzyszenia” od “działalności w stowarzyszeniu”. Po raz pierwszy w powojennej historii PZK, wszyscy krótkofalowcy zamieszkujący na terenie działania oddziału są członkami PZK, a działają w klubach PZK, LOK lub ZHP - zgodnie ze swoim zainteresowaniem organizacyjnym. Była to realizacja zapisów rozdziału 1 i 7 Statutu PZK z 30 sierpnia 1963r.

Wyżej opisane rozwiązanie nie odpowiadało wielu kolegom, którzy uważali, że takie działanie można zaliczyć do ograniczenia swobody wyboru przynależności do stowarzyszenia zagwarantowanego w ustawie “Prawo o Stowarzyszeniach”.

W tej sytuacji, dnia 8 stycznia 1981r, kol. Józef SP3AMY składa rezygnację z funkcji prezesa ZOW PZK  i opuszcza skład zarządu. Funkcję prezesa obejmuje protokolarnie w dniu 5 marca 1981r dotychczasowy sekretarz, kol. Zenon Przymusiak SP2051PI.

 

IV Zwyczajny Zjazd Członków OW PZK w Pile.

Dnia 20 maja 1984r obradował kolejny, 4 Zjazd, którego obrady dotyczyły poprawienia metod pracy zarządu oddziału. Wybrany zarząd ukonstytuował się następująco:

 • kol. Bogusław Chmiel - SP3LYO - prezes
 • kol. Lech Garczyński - SP3EPK - wiceprezes, KF i UKF manager
 • kol. Adam Gawroński - SP3EAX - sekretarz
 • kol. Włodzimierz Kuligowski - SP3AGE - skarbnik
 • kol. Jadwiga Gawrońska - SP2075PI - QSL manager.
 • kol. Czesław Hajduk - SP3EOL - członek zarządu
 • kol. Szczepan Julecki - SP3JDY - członek zarządu
 • kol. Kazimierz Nadolczak - SP3MFE - członek zarządu
 • kol. Jan Cieślik - SP3CZH - członek zarządu.

Komisję rewizyjną powołano w składzie:

 • kol. Kazimierz Janucik - SP3MFC - przewodniczący
 • kol. Stefan Terefenko - SP2039PI - sekretarz
 • kol. Jacek Wawrzyniak - SP3LYN - członek komisji.

 

V Nadzwyczajny Zjazd Członków OW PZK w Pile.

Zwołany na dzień 25 maja 1986r Zjazd Nadzwyczajny obradował nad poprawą trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się członkowie oddziału, jak i sam Zarząd. Podstawową przyczyną pogorszenia się stosunków międzyludzkich było rozwiązanie przez Zarząd Oddziału klubu SP3PLV. Wielu kolegów utraciło licencje, bo w tym czasie przynależność do dowolnego klubu była obowiązkowa.

Winą za taki stan rzeczy obarczono kol. Józefa SP3AMY, który podobnie jak kol. Jan SP3JIL, zrezygnował z kierowniczej funkcji w zarządzie klubu SP3PLV.

Rozpatrywano także sprawę kol. Bogdana SP3EPX, któremu zarzucono “działalność na szkodę PZK”. Podnoszono także bardzo poważne zarzuty wobec prezesa kol. Bogusława SP3LYO, zarzucając mu uzyskanie licencji kategorii I na podstawie nielegalnie uzyskanego świadectwa uzdolnienia.

 

Na postawie podjętych uchwał, Zjazd postanowił:

●       przedłużyć mandat zaufania istniejącemu zarządowi oddziału,
●       ukarać kol. Józefa SP3AMY zawieszeniem licencji,
●       wykluczyć kol. Bogdana SP3EPX z szeregów PZK.

Zjazd został zwołany decyzją ZOW PZK w Pile z dnia 19 maja 1986r, na dzień 25 maja 1986r i na podstawie § 36 Statutu PZK i z mocy tego przepisu stał się nieważny. W tej sytuacji nieważne stały się uchwały podjęte przez Zjazd. Sprawę tę podniósł kol. Stanisław SP3IBS, jednak jego głosu nie wzięto pod uwagę.

 

VI Zwyczajny Zjazd Członków OW PZK w Pile

Dnia 12 kwietnia 1987r. Obradował kolejny Zjazd w Pile. W zaistniałej, skomplikowanej sytuacji, kol. Bogusław SP3LYO zrezygnował z kandydowania do zarządu i w wyniku wyborów

Zarząd ukształtował się następująco:

 • kol. Krzysztof Hłuchyj -·SP3GVL - prezes
 • kol. Wiesław Dubilewicz - SP3UY - skarbnik
 • kol. Czesław Hajduk - SP3EOL - sekretarz
 • kol. Franciszek Kieruj - SP3HER - członek zarządu
 • kol. Szczepan Julecki - SP3JDY - członek zarządu
 • kol. Jerzy Piechowiak - SP3GHK - członek zarządu.

Do komisji rewizyjnej wybrano:

 • kol. Bogusława Chmiela - SP3LYO
 • kol. Józefa Łukasika - SP3NUW
 • kol. Zbigniewa Maciejewskiego - SP3RAJ

Wybrano także delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów PZK. Delegatami wybrani zostali:

 • kol. Krzysztof Hłuchyj - SP3GVL
 • kol. Adam Gawroński - SP3EAX
 • kol. Włodzimierz Kuligowski - SP3AGE.

Zastępcą delegata na Krajowy Zjazd Delegatów wybrany został kol. Jan Szymański SP3JIL.

 

VII Zjazd Członków OW PZK w Pile z/s w Chodzieży.

Z uwagi na brak źródłowych dokumentów, o zjeździe tym nie można wiele napisać. Ze szczątkowych dokumentów i zawodnej pamięci wynika, że Zarząd wybrany w dniu 12.04.1987r się rozsypał i kierownictwo oddziałem Zjazd powierzył kierownictwu Klubu SP3ZBZ w osobach:

 • kol. Krzysztof Hłuchyj - SP3GV - prezes
 • kol. Czesław Hajduk - SP3EOL - sekretarz.

Koledzy ci prowadzili z niespotykanym samozaparciem sprawy członkowskie oddziału do maja 1998r. Bliższe informacje o działalności Klubu SP3ZBZ znajdują się na stronie internetowej oddziału w zakładce KLUBY >> SP3ZBZ.

 

VIII Zjazd Członków OW PZK w Pile z/s w Chodzieży.

Dnia 30 stycznia 1994r w Chodzieży obradował Zjazd z obrad, którego nie znaleziono żadnych dokumentów. W biuletynie z maja 1998r. wspomina się jedynie o składzie zarządu i komisji rewizyjnej:

Skład zarządu:

 • Krzysztof Hłuchyj - SP3GVL - prezes,
 • Czesław Hajduk - SP3EOL - wiceprezes,
 • Rafał Szkodziński - SP3WXH - sekretarz,
 • Marek Guss - SP3TUT - skarbnik,
 • Wiesław Dubilewicz - SP3UY - członek zarządu,
 • Adam Gawroński - SP3EAX - QSL manager

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Józef Łukasik - SP3NUW - przewodniczący,
 • Joanna Guss - SP3VPP - sekretarz.

Wspomina się także o rezygnacji w pracach zarządu i komisji rewizyjnej przez SP3WXH, SP3UY, SP3NUC i SP3VPP.

 

IX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Członków OW PZK w Pile z/s w Chodzieży.

Zjazd obradował dnia 17 maja 1998r w Chodzieży. Z uwagi na dobre przygotowanie Zjazd przebiegał nadzwyczaj sprawnie. W skład zarządu wybrani zostali:

 • kol. Jerzy Gierszewski - SP3DBD - prezes
 • kol. Krzysztof Hłuchyj - SP3GVL - wiceprezes
 • kol. Bogdan Janicki - SQ3EYI - sekretarz
 • kol. Marek Guss - SP3TUT - skarbnik.

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • kol. Józef  Wojcieszak - SP3AMY - przewodniczący
 • kol. Kazimierz  Janucik - SP3MFC - sekretarz
 • kol. Ryszard  Kościecha - SP3VBM - członek komisji.

Zjazd, między innymi, podjął uchwałę o wystąpienie z wnioskiem do ZG PZK o nadanie koledze Jerzemu Gierszewskiemu SP3DBD Odznaki Honorowej PZK.

Zarząd rozpoczął pracę od pozyskania lokalu na swoją siedzibę. Dzięki przychylności Kierownictwa Administracji Osiedla Górnego i Zarządu Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej, Zarząd Oddziału uzyskał pomieszczenie po pralni przy ul. Tetmajera 6. Po przeprowadzonym remoncie i wyposażeniu powstałego lokalu w podstawowe meble biurowe, utworzono Biuro Nadnoteckiego Oddziału Terenowego PZK Nr 23 w Pile. Staraniem wielu kolegów, a w szczególności kol. Stanisława SP3IBS i kol. Jerzego SP3DBD w Biurze zainstalowano przemiennik analogowy UKF FM SR3N, pracujący w paśmie 145 MHz.

Redakcje Biuletynu Oddziałowego przejął kol. Józef Wojcieszak SP3AMY.

 

X Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy członków NO PZK w Pile.

Dnia 7 listopada 1999r w Krajence odbył się Zjazd, którego podstawowym zadaniem był wybór delegatów na Zjazd Krajowy Delegatów i wprowadzenie zmian w zarządzie oddziału.

Delegatami na Zjazd Krajowy wybrani zostali koledzy: Jerzy SP3DBD i Stanisław SP3IBS.  Zastępcami wybrano kolegów: Adama SP3EAX i Romana SQ3EVH. Z pracy w zarządzie zrezygnowali koledzy: Krzysztof SP3GVL i Marek SP3TUT. W tej sytuacji przeprowadzono wybory uzupełniające. Do składu zarządu wybrani zostali:

 • Kol. Agnieszka Janucik SP3BDU - skarbnik,
 • Kol. Stanisław Grzęda SP3IBS - wiceprezes.

Dyskusja na zjeździe toczyła się głównie wokół spraw organizacyjnych, obrotu kartami QSL, wyłączenia opłaty za miesięcznik “Krótkofalowiec Polski” ze składki PZK, a także przyjęto “Regulamin Pracy NOT PZK w Pile”.

Redakcję Biuletynu Oddziałowego przejął kol. Stanisław – SP3IBS, funkcję tę wykonywał w latach 1999 - 2005. Biuletyn był kwartalnikiem wydawanym w formie papierowej.

 

XI Zjazd Sprawozdawczo –Wyborczy członków NO PZK w Pile.

Dnia 28 kwietnia 2002r w Krajence odbyło się Walne Zebranie, które swoją obecnością zaszczycił Prezes PZK kol. Piotr SP2JMR. Obrady zjazdu zostały zdominowane sprawami dalszego rozwoju działalności krótkofalowców pilskich na rzecz oddziału i środowiska. Przemiennik analogowy już od dłuższego czasu działa prawidłowo. Postanowiono, że kolejnym zadaniem zespołu krótkofalowców będzie, oczywiście po zgromadzeniu odpowiednich środków, budowa węzła packet radio. W przedsięwzięciu tym pomocy udzielił kol. Wiesław SP3UY, przekazując oddziałowi wycofane z użytku w Urzędzie Wojewódzkim radiotelefony UKF FM. Radiotelefony te zostały rozprowadzone wśród krótkofalowców, a pozyskane w ten sposób środki (dobrowolne wpłaty) przeznaczono na budowę wspomnianego już węzła. Głównym projektantem węzła i jednocześnie wykonawcą był kol. Stanisław SP3IBS. Kol. Jerzy SP3DBD wykonał skomplikowany układ filtrów, które usprawniły poprawne działanie węzła. Pierwszego lokum do instalacji węzła użyczył pan Maciej Domański-właściciel “COMAX 2000”, ojciec kol. Adama SQ3HTJ. Pan Maciej udostępnił także strumień internetowy potrzebny do połączeń z innymi węzłami sieci pac ket-radio. W ten sposób wielu krótkofalowców, posiadających komputery i odpowiednio przerobione radiotelefony UKF FM, uzyskało wiele informacji przydatnych do prowadzenia współczesnych łączności w pasmach KF i UKF. Zamierzenia krótkofalowców pilskich zostały wysoko ocenione przez Prezesa PZK kol. Piotra SP2JMR.

Zjazd_2002-04-28

Wybrany skład zarządu ukonstytuował się następująco:

 • Kol. Jerzy Gierszewski ·SP3DBD - prezes,
 • Kol. Stanisław Grzęda - SP3IBS - wiceprezes,
 • Kol. Józef Wojcieszak - SP3AMY - sekretarz,
 • Kol. Lech Garczyński - SP3EPK - skarbnik,
 • Kol. Adam Gawroński - SP3EAX - członek zarządu i QSL manager

Zastępcami członków zarządu wybrani zostali:

 • Kol. Marek Kłodziński - SP3SXG,
 • Kol. Leszek Witkowski - SQ3EPE. 

XII Walne Zebranie Członków NOT PZK w Pile, odbyło się na Stanicy Harcerskiej w Ptuszy

Dnia 21 czerwca 2003r w Ptuszy odbyło się walne zebranie oddziału, na które przybyli zaproszeni goście w osobach: Prezesa PZK kol. Piotra Skrzypczaka SP2JMR, kol. Juliana Jarząbka SP3PL, kol. Kazimierza Drzewieckiego SP2FAX i kol. Czesława Dubickiego SP3HLM.

Prezes PZK kol. Piotr SP2JMR udekorował kol. Lecha Garczyńskiego SP3EPK Odznaką Honorową PZK nadaną przez Zarząd Główny PZK.

Z uwagi na brak quorum Walne Zebranie rozpoczęło obrady w drugim terminie.

Sprawozdania ze swojej działalności złożyli wszyscy członkowie zarządu i Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kol. Marek Czajkowski SP3JDX. Dyskusji nad sprawozdaniami nie zanotowano.

Głos zabrał Prezes PZK kol. Piotr SP2JMR. Krytycznie odniósł się do członków PZK, którzy unikają pracy społecznej na rzecz Związku, obarczając obowiązkami, a czasem i złym słowem członków zarządu. Wskazuje na konieczność współpracy z młodzieżą tak w klubach PZK, LOK, ZHP, czy też klubach Y. Zdaniem Prezesa, Oddział Nadnotecki powinien przyjąć w swoje szeregi wszystkich członków PZK z upadającego oddziału leszczyńskiego PZK.

Na wniosek kol. Józefa SP3AMY podjęto uchwałę o rozszerzeniu składu zarządu do sześciu członków. Wniosek został przegłosowany i jednomyślnie przyjęty. W ramach wyboru uzupełniającego, do składu zarządu wybrano kol. Romana Margrafa SP3DQL, który objął funkcję administratora strony internetowej oddziału www.onpzk.of.pl.

 

XIII Walny Nadzwyczajny Zjazd Oddziału Nadnoteckiego PZK w Krajence.

Dnia 6 listopada 2005r w Krajence odbył się Zjazd Nadzwyczajny, gdyż wielu kolegów z zarządu oddziału złożyło rezygnację z uwagi na zaangażowanie się w pracę zawodową.

Skład zarządu ograniczono do trzech członków, powołując jednocześnie tematyczne funkcje przy zarządzie.

Wybrano zarząd w składzie:

 • Kol. Roman Margraf - SP3DQL - prezes,
 • Kol. Jarosław Łubowski - SP3CMA - wiceprezes i sekretarz,
 • Kol Jacek Baranowski - SQ3AUA - skarbnik. 

W skład komisji rewizyjnej weszli:

 • Kol. Józef Wojcieszak - SP3AMY - przewodniczący,
 • Kol. Mirosław Antoniak - SP3NX - zastępca przewodniczącego,
 • Kol. Tomasz Urban - SP3VSE - sekretarz.

Na początku kadencji Zarząd powołał n/w Kolegów na funkcje przy zarządzie:

 • Kol. Jarosław Michniewicz - SP3CGK - QSL manager,
 • Kol. Stanisław Grzęda - SP3IBS - manager d/s technicznych,
 • Kol. Roman Margraf - SP3DQL - administrator strony WWW,
 • Kol. Jarosław Michniewicz - SP3CGK - redakcja biuletynu OT nr 23.

Zjazd wybrał również zastępców członków Zarządu oraz zastępców członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej. Zastępcami członków Zarządu zostali Zbigniew Pyrek SP3-23002 oraz Jarosław Michniewicz SP3CGK. Zastępcami członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Rafał Pyrek SP3-23003 oraz Włodzimierz Kuligowski SP3AGE.

Zarząd postanowił, że przedstawicielem ds. kontaktów z ZG PZK został Roman Margraf SP3DQL, a zastępcą Jarosław Michniewicz SP3CGK.

Zarząd postanowił założyć skrytkę pocztową w Urzędzie Pocztowym 1

Nowy adres pocztowy oddziału:

Oddział Nadnotecki
Skr. Poczt. 109
64-920 Piła 1

W trakcie kadencji Kolega Jarosław Michniewicz SP3CGK zrezygnował z funkcji redaktora biuletynu oddziałowego. Funkcję tę powierzono Koledze Waldemarowi Kwaśniakowi SQ3HTK.

 

30-ta rocznica powołania Oddziału Nadnoteckiego PZK

Najważniejszą inicjatywą Zarządu Oddziału w tej kadencji było przygotowanie i przeprowadzenie obchodów 30‑lecia istnienia Oddziału. Te prace obejmowały wiele działań, m.in.:

 • weryfikacja list członków oddziału z 30 lat istnienia oddziału oraz ich aktualnych adresów (duży wysiłek kol Jarosława SP3CMA),
 • kampania informacyjna w mediach lokalnych (Tygodnik Pilski, Tygodnik Nowy, Polskie Radio Koszalin, TVK Asta) oraz ogólnopolskich (Krótkofalowiec Polski)
 • praca stacji okolicznościowej 3Z30P
 • dni aktywności stacji naszego oddziału
 • okolicznościowy dyplom
 • Zjazd jubileuszowy, w którym uczestniczyło 29 aktualnych oraz 22 byłych członków oddziału.

Całość materiałów związanych z jubileuszem 30-lecia istnienia oddziału została zebrana na płycie CD i była dostępna dla chętnych. 

========   Koniec części 1  ========

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przemienniki oddziałowe
SR3N
Wejście - 145,0875 MHz
Wyjście - 145,6875 MHz
Aktywacja - CTCSS 110,9 Hz

----
SR3PI
Wejście - 431,450 MHz
Wyjście - 439,050 MHz
Aktywacja - CTCSS 67 Hz
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 29
· Najnowszy użytkownik: SQ3KT
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.

12,296,347 unikalne wizyty