16 Lipiec 2024
Nawigacja
· Strona główna

· Zarząd Oddziału
· Funkcje przy Zarządzie
· Komisja Rewizyjna
· Kluby przy ON PZK w Pile
· Członkowie Oddziału
· Informacje składkowe

· Artykuły
· Download
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Galeria zdjęć
· Szukaj
· Kalendarz
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Zgłaszanie instalacj...
· projekt regulaminu D...
· Klucz sztorcowy
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· SP3ZBY w akcji dyplo...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Wspomnienie Kolegów ...
Losowa fotografia
Nawigacja
Artykuły » Historia Oddziału Nadnoteckiego PZK w Pile » Historia ON PZK w Pile - wersja pełna, część 2
Historia ON PZK w Pile - wersja pełna, część 2

======== Część 2 ========

 

XIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Członków Oddziału Nadnoteckiego PZK w Ujściu

W dniu 11.10.2009 roku w Ujściu odbył się XIV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy członków Oddziału Nadnoteckiego PZK. W zjeździe udział wzięło 44 członków oddziału. Uczestnicy zjazdu wysłuchali i zatwierdzili sprawozdania członków Zarządu Oddziału, Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz osób zajmujących funkcje przy Zarządzie Oddziału. Na nową kadencję wybrano nowy zarząd oddziału oraz Oddziałową Komisję Rewizyjną.

Zarząd:

 • Kol. Adam Gawroński - SP3EAX     Prezes Zarządu
 • Kol. Wojciech Piwoński - SP3BTK  Sekretarz
 • Kol. Janusz Klink - SP3SLC Skarbnik
 • Kol. Michał Kaczewski - SP3VBF   Członek Zarządu

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

 • Kol. Jarosław Hołubowski - SP3CMA - Przewodniczący OKR
 • Kol. Przemysław Glanz - SP3VPO - Z-ca Przewodniczącego OKR
 • Kol. Waldemar Kwaśniak - SQ3HTK - Sekretarz OKR

Zjazd wybrał również zastępców członków zarządu oraz zastępców członków OKR. Zastępcami członków zarządu zostali Koledzy SP3CFM, SQ3GJQ oraz SP3CJB.

Na zastępców członków OKR zostali Koledzy SP3SLD i SP3NX.

Na początku kadencji zarząd powołał następujące funkcje przy zarządzie:

 • QSL manager - Adam Gawroński SP3EAX,
 • Administrator strony WWW - Wojciech Piwoński SP3BTK,
 • Instruktor do spraw szkolenia - Michał Kaczewski SP3VBF,
 • Manager d/s technicznych - Grzegorz Mazur SP3QYW i Przemysław Glanc SP3VPO
 • Doradca Zarządu ds. formalno-prawnych – Józef Wojcieszak SP3AMY
 • Kol. SP3VPO objął również obowiązki operatora odpowiedzialnego przemiennika
 • Przedstawicielem ds. kontaktów z ZG PZK został Adam Gawroński SP3EAX

Skład zarządu wybrany na Walnym Zebraniu członków ON PZK nie przetrwał do końca kadencji. W trakcie trwania kadencji w zarządzie i funkcjach przy zarządzie zaszły następujące zmiany:

 • 02.2010 – Rezygnacja Kolegi Janusza Klinka SP3SLC z funkcji Skarbnika ON PZK i powołanie Kolegi Zbigniewa Tycmana SP3CFM na to stanowisko.
 • 09.2010 – Powołanie Kolegi Józefa Wojcieszaka SP3AMY na przedstawiciela ON PZK w ZG PZK.
 • 10.2010 – Kolega Wiesław Dubilewicz SP3UY został powołany na funkcję doradcy Zarządu ds. finansowo-księgowych
 • 12.2011 – Rezygnacja Kolegi Zbigniewa Tycmana SP3CFM z funkcji Skarbnika i powołanie Kolegi Wiesława Dubilewicza SP3UY na tę funkcję.
 • 01.2012 – rezygnacja Kolegi Adama Gawrońskiego SP3EA z funkcji Prezesa i Członka Zarządu ON PZK, włączenie Kolegi Stefana Śniadeckiego SP3CJB w skład Zarządu, Wybór Kolegi Michała Kaczewskiego SP3VBF na Prezesa Zarządu ON PZK i przedstawiciela OT23 w ZG PZK.
 • 04.2012 – Rezygnacja Kolegi Kazimierza Janucika SP3MFC z delegata OT23 na KZD i powierzenie tej roli Koledze Robertowi Gołębiowskiemu SP3SLD.

 

Zjazd sprawozdawczy członków ON PZK w Ujściu

W dniu 03.12.2011 roku odbył się w Ujściu Zjazd Sprawozdawczy członków Oddziału Nadnoteckiego PZK. Główne punkty programu to przedstawienie i ocena sprawozdań zarządu oddziału za 2 lata pracy oraz wybór delegatów Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Delegatami OT23 zostali Koledzy Kazimierz Janucik SP3MFC i Józef Wojcieszak SP3AMY, zastępcami delegatów zostali Koledzy Robert Gołębiowski SP3SLD i Michał Kaczewski SP3VBF. Ponadto na wniosek Zarządu Oddziału Zjazd podjął uchwałę o rozszerzeniu składu Zarządu Oddziału z 3 do 5 osób. Do składu Zarządu ON PZK wybrano Kolegów Wiesława Dubilewicza SP3UY oraz Marka Skrzypczaka SQ3KLI.

Główne inicjatywy zarządu tej kadencji:

 • strona WWW została umieszczona na serwerze PZK pod adresem: http://ot23.pzk.org.pl,
 • konto ON PZK, jako subkonto do konta ZG PZK,
 • porozumienie z Komendą Hufca ZHP w Pile o współpracy w zakresie politechnizacji dzieci i młodzieży,
 • współorganizacja z klubem SP3ZKP corocznych spotkań opłatkowych,
 • zakup TRX na potrzeby oddziału oraz opracowanie Regulaminu Użytkowania i Użyczania TRX-a,
 • modernizacja przemiennika FM 2m SR3N (2010: zakup 2 radiotelefonów Motorola oraz profesjonalnego dipleksera, anteny nadawczo-odbiorczej, przeróbka i uruchomienie – Grzegorz Mazur SP3QYW, 2013: zdalne sterowanie + dodatkowe filtry, nowa antena – realizacja: SP3QYW)

 

XV Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Członków Oddziału Nadnoteckiego PZK w Ujściu

W dniu 13.10.2013 roku w Ujściu odbył się kolejny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Członków Oddziału nadnoteckiego PZK. Głównym zadaniem Zjazdu było rozliczenie ustępującego Zarządu Oddziału i wybór nowego Zarządu na kolejną 4-letnią kadencję. Zjazd wybrał Zarząd w następującym składzie:

 • Krzysztof Antoniak SP3EPG - Prezes Zarządu,
 • Jarosław Michniewicz SP3CGK - Sekretarz,
 • Wiesław Dubilewicz SP3UY - Skarbnik,
 • Wojciech Piwoński SP3BTK - Członek Zarządu,
 • Przemysław Buczkowski SP3QYQ - Członek Zarządu.

Do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej wybrano:

 • Marek Stołowski SQ3LVN - Przewodniczący OKR,
 • Przemysław Glanc SP3VPO - Zastępca przewodniczącego OKR,
 • Jan Nowak SQ3KNQ - Sekretarz OKR (od 06.2016 Jarosław Hołubowski SP3CMA).

Zjazd wybrał również zastępców członków Zarządu: Stefana Śniadeckiego SP3CJB i Przemysława Buczkowskiego SP3QYQ oraz zastępców członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej: Jarosława Hołubowskiego SP3CMA i Wojciecha Piwońskiego SP3BTK.

Ponadto Zjazd powierzył rolę delegata Oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK Koledze Robertowi Gołębiowskiemu SP3SLD. 

Nowo wybrany Zarząd oddziału powołał następujące funkcje: 

 • Krzysztof Antoniak SP3EPG - Przedstawiciel OT-23 do Zarządu Głównego PZK
 • Józef Wojcieszak SP3AMY - Doradca ds. formalno-prawnych
 • Michał Kaczewski SP3VBF - Instruktor do spraw szkolenia (od 05.2014 Marek Skrzypczak SQ3KLI, od 10.2016 Marek Gus SP3TUT i Mariusz Staroń SP3DVO)
 • Adam Gawroński SP3EA - QSL Manager
 • Marek Skrzypczak SQ3KLI - Administrator strony WWW  (od 03.2014 Wojciech Piwoński SP3BTK)
 • Grzegorz Mazur SP3QYW - Manager do spraw technicznych

Wybrane na zjeździe składy zarządu i OKR w trakcie trwania kadencji uległy pewnym zmianom:

 • 03.2014 – Wojciech Piwoński SP3BTK zastąpił Marka Skrzypczaka SQ3KLI na stanowisku administratora oddziałowej strony WWW
 • 05.2014 – Stefan Śniadecki SP3CJB zastąpił Michała Kaczewskiego SP3VBF w Zarządzie ON PZK
 • 05.2014 –Marek Skrzypczak SQ3KLI zastąpił Michała Kaczewskiego SP3VBF na stanowisku Instruktora ds. szkoleń
 • 11.2014 – Przemysław Buczkowski SP3QYQ zastąpił Stefana Śniadeckiego SP3CJB na stanowisku członka Zarządu Oddziału
 • 05.2016 – Wojciech Piwoński SP3BTK zastąpił Marka Skrzypczaka SQ3KLI na stanowisku członka Zarządu
 • 06.2016 – Jarosław Hołubowski SP3CMA zastąpił Jana Nowaka SQ3KNQ na stanowisku sekretarza OKR.
 • 10.2016 – Marek Gus SP3TUT i Mariusz Staroń SP3DVO zastąpili Marka Skrzypczaka SQ3KLI na stanowisku Instruktora ds. szkoleń.

 

Zjazd sprawozdawczy członków ON PZK w Ujściu

W dniu 13.12.2015r. odbył się w Ujściu Zjazd Sprawozdawczy członków Oddziału Nadnoteckiego PZK. Główne punkty programu to przedstawienie i ocena sprawozdań zarządu oddziału za 2 lata pracy oraz wybór delegata oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów PZK. Delegatem OT23 został Kolega Robert Gołębiowski SP3SLD, a zastępcą delegata został Kolega Czesław Hajduk SP3EOL. Ponadto Zjazd wybrał Kolegów Wojciecha Piwońskiego SP3BTK oraz Lecha Garczyńskiego SP3EPK na zastępców członków Zarządu ON PZK.

Główne inicjatywy zarządu tej kadencji:

 • Udział delegacji Oddziału w organizacji Międzyoddziałowych Spotkaniach Krótkofalowców Krojanty 2015, Bachorze 2016 i 2017,
 • modernizacja przemiennika SR3N (06.2014 – zakup sterownika ze zdalnym sterowaniem),
 • uruchomienie przemiennika FM 70cm SR3PI (09.2015),
 • Opracowanie, uchwalenie i wdrożenie Regulaminu Wspierania Działalności Terenowych Klubów PZK przy ON PZK
 • Współorganizacja z SP3ZKP i SP3KLZ corocznych spotkań opłatkowych członków ON PZK
 • Obchody 40-lecia istnienia ON PZK

 

Rozdział IV. Kluby PZK obsługiwane przez oddział terenowy PZK  w Pile.

Kluby Polskiego Związku Krótkofalowców:

 • SP3PHL-Klub Krótkofalowców PZK przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec.
 • SP3PID-Klub Krótkofalowców “IKAR” w Pile, ul. Lotnicza 12,  64-920 Piła,  Nr Rej.2/PI.
  O działalności klubu w dokumentach archiwalnych brak jest informacji. Nr Rej. 15/PI
 • SP3PIW-Wyrzyski Klub Krótkofalowców, ul. Bydgoska 9/B, 89-300 Wyrzysk .Nr Rej. 9/PI.
  Brak informacji o działalności klubu.
 • SP3PJC-Klub krótkofalowców PZK przy Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Lubaszu, ul. Podgórna 5,  64- 720 Lubasz, Nr Rej. Brak.
  O działalności klubu brak informacji.
 • SP3PLV-Pilski Klub Krótkofalowców PZK przy Klubie Garnizonowym Wojsk Lotniczych , ul. Lotnicza 12, 64-920 Piła. Nr Rej. 2/PI.
  Klub SP3PLV, krótko po objęciu lokalu rozpoczął szeroko zakrojoną działalność społeczno-propagandową, której animatorami byli między innymi koledzy; Jan SP3JIL, Lech SP3EPK i Stanisław SP3IBS. Koledzy ci przyczynili się, przy wykorzystaniu własnego sprzętu nadawczo-odbiorczego, do uruchomienia radiostacji klubowej. Po raz pierwszy Klub SP3PLV, przy udziale ZOW PZK w Pile zorganizował imprezę propagandową z okazji Wystawy Kwiatów, Owoców i Warzyw CORSO-78 w dniu 30 września 1978r. Uruchomiono transceivery (home made) stacji klubowej SP3PLV/3 w pasmach 3,5 i 14MHz. Operatorzy, na oczach zwiedzających, nawiązywali łączności krajowe i zagraniczne. Zorganizowano także wystawę sprzętu nadawczo-odbiorczego w budowie oraz wystawę kart QSL kol. Jerzego SP3BQD (wybór z ponad 250 krajów). Zdaniem opiekuna z ramienia WRZZ, stoiska Klubu SP3PLV odwiedziło ponad 10.000 zwiedzających, co świadczyło o pomysłowym przygotowaniu stanowisk klubu i OW PZK.

  W lipcu 1980r, dla potrzeb Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile, na obozie przysposobienia obronnego w Jastrowiu, Klub SP3PLV/3 zorganizował “pluton łączności”. Koledzy: Lech SP3EPK i Stanisław SP3IBS pełniąc funkcje dowódcy i pomocnika dowódcy plutonu łączności przeszkolili piętnastu młodych adeptów krótkofalarstwa w zakresie wymogów egzaminacyjnych na świadectwo uzdolnienia. Praca krótkofalowców z klubu SP3PLV/3 została wysoko oceniona przez kierownictwo Kuratorium Oświaty i Wychowania w Pile i inspektorów Ministerstwa Edukacji Narodowej z Warszawie.

  W dniach 4-5 sierpnia 1984r zespół w składzie:

  kol. Józef SP3AMY - kierownik zespołu,
  kol. Lech SP3EPK - operator,
  kol. Bogdan SP3EPX - operator,
  kol. Adama SP3EAX - operator,
  kol. Stefan SP2055PI - operator
  kol. Jadwiga SP2975PI - operatorka,

  zorganizował ekspedycję radiostacji klubowej SP3PLV/3 do Wielenia i Drawskiego Młyna z okazji V Międzynarodowego Biegu Masowego im. Józefa Nojego-olimpijczyka zamordowanego przez hitlerowców. Drogą radiową wygłoszono apel o zachowanie pokoju i przyjaznej współpracy międzynarodowej. Wszystkie stacje, a było ich ponad setka, które potwierdziły odbiór treści apelu, otrzymały okolicznościowe proporczyki i plakietki.

  Kolejna i zarazem ostatnia, zakrojona na tak szeroką skalę ekspedycja, zorganizowana została przez członków klubów SP3PLV/3 i SP3ZBY/3 w Zdbicach na Wale Pomorskim z okazji 40 Rocznicy Powrotu Ziem Północnych i Zachodnich do Macierzy i 41 Rocznicy utworzenia Ludowego Wojska Polskiego. Radiostację SP3PLV/3 obsługiwali operatorzy: Józef SP3AMY, Lech SP3EPK, Adam SP3EAX, Kazimierz SP3MFC, Bogusław SP3LYO i operatorka Jadwiga SP2075PI. Radiostacje amatorskie, które nawiązały QSO ze stacją SP3PLV/3 i potwierdziły odbiór rezolucji, zostały wyróżnione okolicznościowymi plakietkami i takimiż kartami QSL. Dużą pomocą służył organizatorom Z-ca  Dyrektora Wydziału KFTiS Urzędu Wojewódzkiego w Pile, pan Andrzej Radomski, który opłacił wykonanie plakietek i okolicznościowych kart QSL.

  W dniu 24 listopada 1985r, ZOW PZK na swoim posiedzeniu (protokół Nr 6/85) rozwiązuje Pilski Klub Krótkofalowców PZK SP3PLV przy ul. Lotniczej 12 (Garnizonowy Klub Oficerski Wojsk Lotniczych) w Pile. W okresie najwyższej prosperity klub liczył 36 członków.
 • SP3PMS-Klub Radioelektroniczny PZK przy OSP w Miasteczku Krajeńskim, ul. Poniatowskiego 6, 89-350 Miasteczko Krajeńskie. Znak nasłuchowy Klubu SP2189/P/PI z dania15.02.1988r.
  O działalności klubu brak jest informacji
 • SR3BPI -Pilski Klub Packet-Radio w Pile.
  Klub powołany został dnia 17.06.2001r na zebraniu w Krajence. Celem działania klubu była budowa, rozwój i utrzymanie sieci packet-radio. Klub zrzeszał 33 członków. Prezesem klubu wybrany został kol. Stanisław SP3IBS, a skarbnikiem wybrano kol. Romana SP3DQL. Z uwagi na rozwój sieci internetowej, klub traci swoją popularność.
 • Klub Krótkofalowców „LAMBDA” SP3PKC
  Klub ma swoją siedzibę w Śremie. Klub zrzesza entuzjastów krótkofalarstwa, którym chce się chcieć. Radiostacja klubowa była obecna na wielu lokalnych imprezach. Praca radiostacji była zawsze potwierdzana dedykowanymi okolicznościowymi kartami QSL. Klub prowadzi także cykliczne kursy dla kandydatów na nadawców. Radiostacja klubowa z adeptami krótkofalarstwa przy mikrofonie jest często słyszana w eterze.

 

Kluby Ligi Obrony Kraju:

 • SP3KGD-Klub Ligi obrony Kraju w Krzyżu, Dworzec PKP, 64-950 Krzyż. Nr Rej. 20/PI.
  O działalności klubu brak jest informacji.
 • SP3KHJ-Klub Łączności LOK przy Zarządzie Powiatowym LOK w Złotowie.
  Zespół klubowy zorganizował kilka imprez plenerowych tak w Złotowie, jak i w Krajence.
  Do najbardziej znanych zaliczyć należy praca pod znakiem okolicznościowym SN0FPC, obchody “80 Lat PCK” i “Festiwal Piosenki Czerwonokrzyskiej”, a pod znakiem okolicznościowym SM0EEM, „Euro Eko Miting”.
 • SP3KLZ-Klub Łączności LOK w Pile, ul. Niepodległości 154, 64-920 Piła.
  Podstawową formą działalności klub przejawia w szkoleniu młodzieży. Na jednym z kursów o zasięgu ogólnokrajowym w Strącznie, zespół instruktorów w składzie: Józef SP3AMY, Lech SP3EPK, Czesław SP3EOL i Krzysztof SP3GVL w okresie 20.07~09.08.1991r. przeszkolił setkę młodych adeptów krótkofalarstwa. Egzamin przeprowadzony przez państwową komisję egzaminacyjną, wszyscy kursanci zdali pomyślnie. Grypa kursantów w liczbie 14-tu zdała egzamin i uzyskała świadectwa kat. I-szej, a pozostali w liczbie 86 otrzymało świadectwa kat. II-giej. Klub był także organizatorem czerwcowych spotkań krótkofalowców “Świętojanki” i jesiennych spotkań “Dzień Pieczonego Ziemniaka” Bliższe informacje o działalności klubu znajdują się na stronie internetowej oddziału w zakładce: KLUBY >> SP3KLZ.
 • SP3KNO-Klub Radiowy LOK w Wałczu ul. Kilińszczaków 59, 78-600 Wałcz. Nr Rej. 5/PI.
  Brak informacji o działalności klubu.
 • SP3KOP-Klub Radiowy LOK przy PDK w Wałczu, Plac ZWM 3, 78-600 Wałcz. Nr Rej.4/PI.
  Brak informacji o działalności klubu.
 • SP3KPO-Klub Łączności LOK w Wapnie, ul.Świerczewskiego 1, 62-120 Wapno. Nr Rej. 10/PI.
  Brak informacji o działalności klubu.
 • SP3KWY-Klub Łączności LOK przy MGOK w Mirosławcu, ul. Parkowa 1, 78-650 Mirosławiec.
  Twórcami klubu byli Jarosław SP3CMA, Marek SP3NNO i Tadeusz SP3NNP. Klub prowadził sekcje radiową i komputerową. W kilku przypadkach informatyka poznana przez młodych ludzi w klubie na „komputerze” SX Spectrum zaowocowała karierami informatyków w ich życiu zawodowym.
 • SP3KWM-Młodzieżowy Klub Krótkofalowców w Wysokiej Małej, Wysoka Mała 59/1, 89-320 Wysoka. Klub powstał w listopadzie 2013. W momencie powstania operatorami radiostacji klubowej byli:
  • kierownik radiostacji Jan Nowak SQ3KNQ,
  • operator Jacek Baranowski SQ3AUA,
  • operator Grzegorz Kirschenstein SQ3KCC.

   Brak informacji o działalności klubu.

 

Kluby Związku Harcerstwa Polskiego:

 • SP3ZBZ-Harcerski Klub Łączności w Chodzieży, ul. Staszica 17a, 64-800 Chodzież. Nr Rej. 3/PI.
  Bliższe informacje o działalności klubu znajdują się na stronie internetowej oddziału w zakładce KLUBY >> SP3ZBZ.
 • SP3ZBY-Harcerski Klub Łączności przy Klubie Garnizonowym w Pile, ul. Kossaka 16, 64-920 Piła.
  Bliższe informacje o działalności klubu znajdują się na stronie internetowej oddziału w zakładce KLUBY>>SP3ZBY.
 • SP3ZEG-Harcerski klub Łączności przy Zespole Szkół Zawodowych we Wronkach, ul. Leśna 15, 64-510 Wronki. Nr Rej. 17/PI.
  Brak informacji o działalności klubu.
 • SP3ZKP - 1-sza Samodzielna Drużyna Łączności im. O M.M.Kolbe w Pile, ul. Niepodległości 154, 64-920 Piła.
  Główną działalnością klubu jest praca z młodzieżą poprzez organizację kursów krótkofalarskich oraz wyjazdy z radiostacją w teren.

 

Inne kluby („Y”):

 • SP3YFZ-Radiowy Klub “OGNIK” przy OSP w Margoninie, ul. Powstańców Wlkp. 13/A, Margonin.
  Bliższych informacji o działalności klubu brak.
 • SP3YKL-Klub Krótkofalowców przy Szamocińskim Ośrodku Kultury w Szamocinie. ul. 19-go Stycznia, 64-820 Szamocin.
  Brak informacji o działalności klubu.
 • SP3YPX-Rodzinny Klub Krótkofalowców w Pile, ul. Łowiecka 4/11, 64-920 Piła.
  Zespół klubowy specjalizuje się w prowadzeniu dalekosiężnych łączności na dwóch podstawowych pasmach UKF. Realizuje także łączności dalekosiężne poprzez odbicia fal radiowych od śladów meteorytów. Często organizuje ekspedycje krajowe do miejsc położonych wysoko nad poziomem morza, aby w ten sposób uzyskać znaczącą QRB. Klub ten ma wyniki na poziomie czołówki krajowej w zakresie pasm UKF.

 

Kluby nasłuchowe.

 • SP2146-PI-Klub Politechniczno-Nasłuchowy LOK  przy PZMB “Zremb-Makrum” w Nieżychowie, Nieżychowo-Zakład 68, 89-340 Nieżychowo. Nr Rej.12/PI.
  Brak informacji o działalności klubu.
 • SP2176/K/PI-Klub Łączności LOK przy SM “Piast” Złotów, ul. Leśna 42a, 64-985 Okonek. Nr Rej. 18/PI.
  Brak informacji o działalności klubu.

 • SP2188/Z/PI-Harcerski Klub Łączności przy SEP “AGRTMET-ROFAMA” w Rogoźnie, ul. Zwycięzców Stalingradu 7, 64-600 Oborniki. Nr Rej. 21/PI.
  Brak informacji o działalności klubu.

 

Kluby Konstruktorskie.

 • Konstruktorski Klub Krótkofalowców w Pile, ul. Czarneckiego 20, 64-920 Piła. Nr Rej. 16/PI.
  O działalności klubu brak jest informacji.

 

Rozdział V. Działalność krótkofalowców pilskich na rzecz ZG PZK i jego agend.

W ZG PZK działali koledzy:

 • Kol. Józef SP3AMY - wiceprezes d/s organizacyjnych,
 • Kol. Krzysztof SP3GVL - wiceprezes,
 • Kol. Czesław SP3EOL - sekretarz.

W Prezydium ZG PZK działali koledzy wymienieni wyżej.

Główny Sąd Koleżeński PZK w Warszawie.

 • Dnia 01.12.1990r na XI Krajowym Zjeździe PZK w Warszawie, kol. Józef SP3AMY  wybrany został Przewodniczącym Głównego Sądu Koleżeńskiego PZK.

Inne agendy PZK.

 • Kol. Józef SP3AMY był wieloletnim (12 lat) Managerem Odznaki Honorowej i Złotej Odznaki Honorowej PZK,
 • kol Jerzy SP3DBD sprawował funkcję IARU-MS Managera PZK.

Stali przedstawiciele.

 • Zgodnie z § 19 pkt 2. lit b Statutu PZK, stałym przedstawicielem oddziału w ZG PZK (lata 1998-2005) był kol. Jerzy Gierszewski SP3DBD. Przedstawicielami Oddziału Nadnoteckiego PZK w ZG PZK w kolejnych kadencjach byli kol. Roman Margraf SP3DQL, kol. Adam Gawroński SP3EAX, kol. Michał Kaczewski SP3VBF oraz kol. Krzysztof Antoniak SP3EPG.

 

SP DX Club

 • Kolega Stanisław SP3IBS w latach 1990-1996 pełnił funkcję Skarbnika SPDXC, natomiast w latach 1998-2011 prowadził współzawodnictwo „Intercontest-KF”.

 

Rozdział VI.  Odznaczenia Państwowe, inne wyróżnienia resortowe i organizacyjne.

Odznaczenia państwowe.

Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali koledzy:

 • Kol. Adam Gawroński SP3EAX,
 • Kol. Leszek Garczyński SP3EPK,
 • Kol. Włodzimierz Kuligowski SP3AGE,
 • Kol. Stanisław Grzęda SP3IBS,
 • Kol. Krzysztof Hłuchyj SP3GVL
 • Kol. Bogusław Chmiel SP3LYO.

Wyróżnienia resortowe.

Dnia 24 lipca 1979r kol. Józef SP3AMY, na wniosek ZG PZK, został wyróżniony przez Ministra Łączności srebrną odznaką “Zasłużony Pracownik Łączności”.

Z okazji 50-tej rocznicy powstania PZK (luty 1980r), na wniosek ZG PZK, Minister Łączności wyróżnił Odznaką “Zasłużony Pracownik Łączności” kolegów:

 • Kol, Mariana Zjawińskiego SP3ZN (QRV od 1930r.) - Złotą Odznaką,
 • Kol. Włodzimierza Kuligowskiego SP3AGE-Srebrną Odznaką,
 • Kol. Jerzego Stanisza SP3BQD-Srebrną Odznaką
 • Kol. Szczepana Juleckiego SP3JDY-Brązową Odznaką,
 • Kol. Jana Szymańskiego SP3JIL-Brązową Odznaką,
 • Kol. Lecha Garczyńskiego SP3EPK-Brązową Odznaką.

Na Walnym Zebraniu Oddziału w Pile, dnia 23.04.1987r, przedstawiciel ZG PZK kol. Ryszard Czerwiński SP2IW, wręczył odznaki “Zasłużony Pracownik Łączności”, kolegom:

 • Kol. Włodzimierzowi Kuligowskiemu SP3AGE-złotą,
 • Kol. Lechowi Garczyńskiemu SP3EPK-srebrną,
 • Kol. Adamowi Gawrońskiemu SP3EAX-srebrną,
 • Kol. Jerzemu Płoteckiemu SP3-1058-brązową.

Wyróżnienia organizacyjne.

Na wniosek zarządu oddziału, ZG PZK wyróżnił odznakami honorowymi PZK niżej wymienionych kolegów.

Złote Odznaki Honorowe PZK:

 • Kol. Józef Wojcieszak SP3AMY
 • Kol. Kazimierz Janucik SP3MFC
 • Kol. Adam Gawroński SP3EA

Odznaki Honorowe PZK:

 • Kol. Józef Wojcieszak SP3AMY
 • Kol. Adam Gawroński SP3EA (dawniej SP3EAX)
 • Kol. Czesław Hajduk SP3EOL
 • Kol. Krzysztof Hłuchyj SP3GVL
 • Kol. Antoni Szabuniewicz SP3HIF
 • Kol. Stanisław Grzęda SP3IBS
 • Kol. Kazimierz Janucik SP3MFC
 • Kol. Jerzy Gierszewski SP3DBD
 • Kol. Lech Garczyński SP3EPK
 • Kol. Jarosław Hołubowski SP3CMA
 • Kol. Wojciech Piwoński SP3BTK

 

Rozdział VII.  Dane statystyczne.

Jak już wspomniano, na dzień powołania Oddziału Wojewódzkiego PZK w Pile, oddział liczył 52 członków, w tym: 47 nadawców i 5 nasłuchowców.

Na dzień 01.01.1980r, liczba członków oddziału wzrosła do 102. W liczbie tej było 58 nadawców i 44 nasłuchowców. Oddział obsługiwał 9 klubów, w tym; PZK-3, LOK-5, ZHP-1.

Na dzień 01.01.1981r, zanotowano wzrost liczby członków oddziału. Ogółem oddział liczył 138 członków, w liczbie tej: 66 nadawców, 66 nasłuchowców i 6 kandydatów oczekujących na otrzymanie licencji SWL.

Nowa sytuacja społeczno-polityczna i ekonomiczna, a także art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989r “Prawo o stowarzyszeniach”, jaka zaistniała po 1989r wyraźnie wpłynęła na spadek liczby członków PZK w oddziale, który na dzień 01.01.2007r, liczy 59 członków, z tego 56 nadawców i 3 nasłuchowców. Członkowie ci pochodzili z okręgów SP1, SP3 i SP7.

Oddział, w/g stanu na dzień 01.01.2007r, obsługuje 12 klubów, w tym:

 • kluby PZK: SP3PJC-Lubasz, SP3PMS-Miasteczko Krajeńskie, SR3BPI - Pilski Klub Packet‑Radio Piła,
 • kluby LOK: SP3KLZ-Piła, SP3KHJ-Złotów, SP3KNI - Leszno,
 • kluby ZHP: SP3ZKP-Piła, SP3ZIR-Leszno, SP3ZAT - Nekla, SP3ZFR - Góra,
 • kluby Y: SP3YPX-Piła, SP3YKL-Szamocin.

Na dzień 31.12.2007r. oddział liczył 66 członków, w tym 61 nadawców i 4 nasłuchowców.

Do 2007 roku liczba członków Oddziału Nadnoteckiego PZK wahała się w granicach 50 – 60 osób. W latach 2008 – 2009 liczba członków wzrosła do ponad 100 osób. W 2-iej połowie 2009 roku liczba członków Oddziału skokowo wzrosła do ponad 100. Powodem tego wzrostu było przejście do OT 23 licznej grupy członków rozwiązanego Oddziału Terenowego w Lesznie. Przez kolejne lata liczba członków Oddziału wahała się w granicach 90 – 100 osób. Ta liczba członków lokuje Oddział w grupie oddziałów średniej wielkości.

 

 

 

 

 

Członkowie Oddziału Nadnoteckiego PZK zmarli w ostatnim 10-leciu:

 • Jerzy Szczepaniak, SP3CDQ, zmarł 4.11.2007
 • Władysław Wysoka, SP3WXN, zmarł 18.11.2007
 • Bogdan Janicki SQ3EYI, zmarł 25.09.2008
 • Marcin Uchman SQ3MKY, zmarł 7.11.2010
 • Janusz Romanowski SP3EBX, zmarł 01.02.2011
 • Kazimierz Janucik SP3MFC, zmarł 16.10.2012
 • Andrzej Szwon SP3MFA, zmarł 14.05.2012
 • Józef Rozpłoch ZS2JSZ (SP3SXH), zmarł w 2012 roku w RPA
 • Krzysztof Hłuchyj SP3GVL, zmarł 05.10.2013
 • Zenon Madaj SP3OTO, zmarł 4.12.2013
 • Arkadiusz Broda SQ2KAM, zmarł 18.01.2014
 • Łucjan Bilejczyk SP3TUO, zmarł 25.05.2014
 • Józef Wojcieszak SP3AMY, zmarł 20.06.2014
 • Marek Mazurkiewicz SP3GCL, 25.07.2014
 • Bolesław Jezierski SP1MII, zmarł 22.02.2015
 • Jacek Dutkiewicz SQ3HXG, zmarł 19.05.2015
 • Andrzej Bochen SP2FXI, zmarł 27.07.2016
 • Szczepan Julecki SP3JDY, zmarł 15.10.2016
 • Jan Parys SP3GJQ, zmarł 04.01.2017
 • Stefan Terefenko SP3NNV, zmarł 14.10.2017

 

Rozdział VIII. Popularyzacja krótkofalarstwa

Bardzo skuteczną metodą propagowania krótkofalarstwa wśród społeczeństwa jest organizowanie pracy radiostacji w terenie, pracy często o charakterze pokazowym. Przez wiele lat praca amatorskich radiostacji z terenu (z miejsca innego niż wskazane na licencji) wiązało się z przejściem wymaganych procedur prawnych i wymagane było uzyskanie pozwolenia czasowego na tego rodzaju pracę. Mimo tego krótkofalowcy przechodzili wspomniane procedury prawne, uzyskiwali pozwolenia czasowe i organizowali prace radiostacji w terenie.

Indywidualną działalność krótkofalarską, związaną z wyjazdami w teren rozpoczęli koledzy Bogdan SP3EPX i Stanisław SP3IBS. Po otrzymaniu licencji SP3EPX/6 i SP3PLV/6, w dniach 20.02 – 04.03.1985r podjęli pracę w paśmie 144-146 MHz ze Szrenicy /1362m. n.p.m./ QRA Lok. JO70st i ze Szklarskiej Poręby, QRA Lok. JO70su. W czasie wyprawy nawiązano kilkaset QSO z Polską i krajami ościennymi.

W czasie I Prób Subregionalnych, odbywających się w dniach 2/3 marca 1985r stacja SP3EPX/6 uzyskała 29.130 pkt, zajmując I miejsce w kraju. Kolejna stacja, SP6BIB zdobyła zaledwie 15.244 pkt.

Latem 1977 roku kol. Stanisław SP3IBS wybrał się ze swoją radiostacją do Bagdadu, skąd nadawał pod znakiem SP3IBS/3. Nie był to jednak Bagdad leżący w Iranie, a Bagdad leżący koło Wyrzyska.

Kol. Jerzy SP3DBD wyprawił się na wyspę Wolin-EU132. Brał tam udział w 24-godzinnych zawodach międzynarodowego programu łączności z wyspami zwanym IOTA. Umożliwił także wielu kolegom z SP potwierdzenie łączności z powiatem Świnoujście.

Z upływem lat procedury formalne związane z pracą terenową zostały znacznie uproszczone, a w ostatnich latach zanikły. Obecnie nie trzeba uzyskiwać pozwoleń czasowych, a możliwość używania radiostacji poza stałym miejscem zainstalowania jest wpisana w warunki licencji. Nowe półprzewodnikowe technologie w produkcji sprzętu krótkofalarskiego (nie tylko) wprowadziły na rynek sprzęt zasilany napięciem 13,8V. W praktyce można zasilać takie urządzenia napięciem 12V np. z instalacji pokładowej samochodu. Wspomniane uproszczenie procedur formalnych oraz coraz łatwiejsza dostępność fabrycznego sprzętu półprzewodnikowego spowodowały w ostatnich latach widoczny wzrost „turystyki krótkofalarskiej”, czyli wzrost aktywności krótkofalarskiej w terenie. Ramy formalne takim działaniom nadają liczne programy dyplomowe oparte na pracy radiostacji z terenu. Są to m.in. Zamki w Polsce, Polskie Gminy Award (PGA), Polska Flora i Fauna (SPFF), i inne. Oczywiście wspomniane polskie programy dyplomowe mają swoje odpowiedniki światowe, np. Międzynarodowy Program Zamkowy (WCA) czy Światowy Program Obszarów Chronionych (WFF). Członkowie ON PZK również czynnie włączyli się do udziału w wymienionych programach dyplomowych. Organizowali liczne wyprawy terenowe nakierowane na aktywację miejsc określonych w warunkach dyplomów.

 • RadioRycerze (SP3CMA, SP3VSE i SQ3HTK) czynnie uczestniczą w programie Zamki w Polsce i corocznie aktywują około 30 zamków.
 • Adam SP3EA i członkowie klubu SP3ZBY aktywują obszary chronione zaliczane do programu SPFF oraz zamki (Zamki w Polsce).

Praca terenowa radiostacji to nie tylko udział w w/w programach dyplomowych. To także udział krótkofalowców i ich radiostacji w oficjalnych wydarzeniach kulturalnych i podobnych.

 • Klub Krótkofalowców SP3PKC Lambda ze Śremu bardzo aktywnie i często uczestniczy w takich wydarzeniach, organizując pokazową pracę radiostacji amatorskiej, wydając okoliczne dyplomy i upamiętniając łączności dedykowanymi okolicznościowymi kartami QSL. Corocznie klub bierze udział w kilku takich wydarzeniach. Kilka przykładów: Dni Śremu, Dni Ziemi Dolskiej, Maraton pływacki i akcja charytatywna "Płyniemy dla Patryka".
 • Klub SP3ZBY również aktywnie uczestniczy w takich imprezach. Przykładem niech będzie pokazowa praca radiostacji z posesji Bogdana Smolenia. W dniach 14 – 16.09 br. połączone na tą okoliczność kluby SP3ZBY i SP3YAC na zaproszenie FUNDACJI STWORZENIA PANA SMOLENIA wyjeżdżają do miejscowości BARANÓWEK koło Mosiny pod Poznaniem, na zorganizowany piknik pod nazwą KRÓTKOFALOWCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM. Kolejnym przykładem udziału klubu SP3ZBY w wydarzeniach lokalnych była praca radiostacji klubowej ze święta Wyrzyskiej Kolejki Wąskotorowej w Białośliwiu w 2012 roku. Od 2010 roku klub corocznie organizuje w stanicy harcerskiej w Próchnówku tygodniowe turnusy szkoleniowe dla młodzieży. Instruktorami są krótkofalowcy, nie tylko członkowie klubu SP3ZBY.
 • Dobrym przykładem pokazowej pracy radiostacji amatorskiej było uruchamianie przez Zarząd ON PZK stacji okolicznościowej SN3WOSP w ramach kolejnych edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy. Ta akcja wiązała się również z pozyskiwaniem funduszy dla WOŚP.

 

Program RadioReaktywacja, to program edukacyjny propagujący kulturę techniczną i krótkofalarstwo wśród dzieci i młodzieży w Polsce. Radio Reaktywacja jest służbą środowiska radioamatorów mającą na celu przekazanie młodszym pokoleniom swojej pasji i fascynacji radiotechniką. Reaktywacja jest ogólnopolskim darmowym programem lekcyjnym skierowanym do szkół podstawowych i gimnazjów.

W maju 2016 roku zarząd ON PZK w Pile poparł inicjatywę przystąpienia do tego programu wyrażoną przez kolegów Marka SP3TUT, Wiesława SP3UY, Mariusza SP3DVO. Później do programu dołączył Czesław SP3EOL.

 • Pierwsza prezentacja dla Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile odbyła się 10 maja 2016r. i cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży szkolnej.
 • 1 czerwca 2016 zespół „RadioReaktywacja przeprowadził drugą turę pokazów w Zespole Szkół nr 1 im. Jana Brzechwy w Pile.
 • 26 czerwca 2016 r. zespół prowadził prezentację na Festynie Rodzinnym w Skórce, pracując pod znakiem stacji klubowej SP3KLZ.
 • 10 września 2016 zespół reprezentujący ON PZK w Pile, w ogólnopolskim współzawodnictwie „RadioReaktywacja 2016" zajął drugie miejsce. Dzięki tej akcji około pół tysiąca dzieci mogło zapoznać się z naszym hobby, a koło 25 z nich trafiło do klubów krótkofalarskich, marząc o zdobyciu licencji.
 • Od 22 lutego 2016 zespół prowadzi cykliczne spotkania z młodzieżą w pomieszczeniu Biblioteki Publicznej im. H. Święcickiego w Śremie.

 

Rozdział IX. Zakończenie.

Opracowano na podstawie „Historii Oddziału Terenowego PZK w Pile” przygotowanej przez kol. Józefa Wojcieszaka SP3AMY na 30-lecie OT PZK w Pile oraz na podstawie własnej wiedzy i pamięci oraz dokumentów ON PZK .

 

Opracował:

Jarosław Hołubowski

SP3CMA

Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przemienniki oddziałowe
SR3N
Wejście - 145,0875 MHz
Wyjście - 145,6875 MHz
Aktywacja - CTCSS 110,9 Hz

----
SR3PI
Wejście - 431,450 MHz
Wyjście - 439,050 MHz
Aktywacja - CTCSS 67 Hz
Aktualnie online
· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 29
· Najnowszy użytkownik: SQ3KT
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Brak wydarzeń.

12,296,343 unikalne wizyty