12 Lipiec 2020
Nawigacja
· Strona główna

· Zarząd Oddziału
· Funkcje przy Zarządzie
· Komisja Rewizyjna
· Kluby przy ON PZK w Pile
· Członkowie Oddziału
· Informacje składkowe

· Artykuły
· Download
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Galeria zdjęć
· Szukaj
· Kalendarz
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Klub SP3KWM chętnie ...
· Zgłaszanie instalacj...
· projekt regulaminu D...
· Klucz sztorcowy
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· SP3ZBY w akcji dyplo...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Wspomnienie Kolegów ...
Losowa fotografia
Nawigacja
Artykuły » Z życia klubów » Historia klubu SP3ZBZ
Historia klubu SP3ZBZ

HISTORIA KLUBU SP3ZBZ

 

Początki narodzin krótkofalarstwa w Chodzieży datują się na miesiąc wrzesień 1968 roku. Powstają dwa kluby, Klub Łączności LOK przy ChZPiP i Harcerski Klub Łączności przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży (w formie Harcerskiej drużyny łączności).

Początek był bardzo trudny, brakowało doświadczenia, daleko od dużych ośrodków zajmujących się tą problematyką, a w związku z tym rozmaicie potoczyły się losy sympatyków krótkofalarstwa.

Klub LOK rozpoczął działalność od szkolenia dla wszystkich zainteresowanych z terenu Chodzieży. Zorganizowano pomieszczenia salę do nauki telegrafii. Trwało to jednak krótko. Pomieszczenia zostały zabrane, a urządzenia zdemontowane. Nie mieliśmy w tym czasie siły przebicia, jak i nie było zainteresowania ze strony organizacji, które powinny nam w tym pomagać, a których obowiązkiem statutowym było popieranie i prowadzenie tej działalności takich jak Zarząd Powiatowy LOK. Z założycieli ruchu krótkofalarskiego w Chodzieży z tego okresu działają Koledzy: Antoni Szabuniewicz SP3HIF i Krzysztof Hłuchyj SP3GVL w tym czasie nie posiadający jeszcze licencji nadawców.

Ruch krótkofalarski zaczyna stopniowo rozwijać się w Harcerskim Klubie Łączności przy Domu Kultury Dzieci i Młodzieży. W 1968 roku Klub otrzymuje licencję nasłuchową i znak SP 3 2016/z. Po odejściu do odbycia służby wojskowej kolegi Antoniego Szabuniewicza ( później SP3HIF) następuje stagnacja trwająca do 1972 roku. Działa w tym czasie grupa sympatyków radioamatorów, ale brakuje odpowiedniego ukierunkowania i braku doświadczenia ze strony instruktorów.

Jesienią 1972 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Domu Kultury Dzieci i Młodzieży nieżyjącego już druha hm. RP Zenona Goślińskiego i korespondencji mającego wrócić z wojska kol. Antoniego Szabuniewicza zawiązana zostaje grupa sympatyków, a na instruktora zostaje wyznaczony Krzysztof Hłuchyj, w tym czasie instruktor modelarni szkutniczej zajmujący się radiomodelarstwem, będący posiadaczem świadectwa uzdolnienia uprawniającym do wystąpienia o wydanie zezwolenia na zainstalowanie i używanie radiostacji amatorskiej. Nie przeszkadzało to w zmianie zainteresowań i ponownie rozpoczęto żyć zagadnieniami krótkofalarstwa. Po krótkim okresie tymczasowej działalności po powrocie kolegi Szabuniewicza z wojska rusza szkolenie. W 1973 roku przybywają pierwsze licencje indywidualne Miedzy innymi Krzysztof SP3GVL noszący świadectwo dwa lata w kieszeni, Antoni SP3HIF, Henryk SP3HYK, Tadeusz SP3GHC.

8 grudnia 1973 roku klub otrzymuje pierwsze zezwolenie na nadawanie i znak SP3ZBZ, który przetrwał w chodzieskim środowisku do dnia dzisiejszego. Na początku 1974 roku jest już siedem zezwoleń - są to w większości uczniowie chodzieskich szkół, a dzisiaj już szpakowaci i łysawi panowie.

W 1974 roku przybywa do klubu Kol. Eugeniusz Czerniawski SP3HII Wacław i klub uzyskuje zezwolenie pierwszej kategorii. Kolegi Wacława nie ma już w naszym kręgu. W 1984 roku odszedł na wieczną wartę po krótkiej i ciężkiej chorobie przeżywszy zaledwie 40 lat.

Do 1976 roku klub w dalszym ciągu boryka się z kłopotami sprzętowymi i organizacyjnymi. Na wskutek błędnych decyzji władz oświatowych o wyprowadzeniu z placówek MDK instruktorów nie będących nauczycielami działalność klubowa ponownie zaczęła kuleć, pomimo tego, w 1976 roku klub i jego członkowie angażują się w organizację Mistrzostw Polski w ARS. Propagandowy wydźwięk tej imprezy doprowadza do aktywowania działalności klubowej (członkowie w krótkim czasie działali indywidualnie).

W 1977 roku Przybywa do Chodzieskiego klubu Kol. Zbigniew Kłossowski SP4BQW i w dniu 18 grudnia 1977 roku odbyło się zebranie wyborcze klubu. Obecny na zebraniu klubu dyrektor MDK wyraził zgodę na działanie klubu i zadeklarował pomoc. Ukonstytuował się zarząd klubu pod kierunkiem kol. Antoniego Szabuniewicza SP3HIF.

W 1978 roku na falach krótkich zaczyna pracę stacja klubowa pod znakiem SP3ZBZ. Sprzęt, jakim klub dysponował w tym okresie to radiostacja czołgowa 10 RT i RBM-1. Krótko przed stanem wojennym zakupiona została trzy pasmowa wzbudnica SSB. SP3GVL dorobił końcówkę mocy i w tym momencie nastąpiła przerwa w pracy radiostacji amatorskich w PRL-u i naszej też. Nie oznaczało to, że nastąpiła przerwa w działalności klubu, który był już mocno skonsolidowany. Dalej prowadzono działalność konstrukcyjną i szkoleniową.

Po odwołaniu stanu wojennego doszły nowe zainteresowania - emisje cyfrowe. Klub staje się jednym z propagatorów tej nowatorskiej wówczas emisji. Kol. Czesław Hajduk SP3EOL montuje ze złomu dalekopis, a kol. Henryk Czyżewski SP3HYK montuje modem do odbioru emisji RTTY.

W grudniu 1984 roku klub bierze udział w I Wojewódzkiej Wystawie Hobbystów, instalujemy sprzęt, a jest tego około 200 kg! (nadajnik, odbiornik, dalekopis). W dniu 9 grudnia z tereniu wystawy zostaje nawiązana pierwsza łączność mieszana CW/ RTTY ze stacją F6GJM. Mieszana, dlatego że nie wiedzieliśmy jak zmodulować sygnał do nadajnika. Kol. SP3HYK rozwiązuje ten problem za pomocą diody powodującej przesuw częstotliwości w generatorze TRX-a CW o 170 Hz.

18 maja 1985 roku Stacja klubowa nawiązuje pierwszą pełną łączność na RTTY ze stacją IK3ELE, w tym czasie, jeżeli chodzi o ten rodzaj emisji Polska jest na świecie rarytasem. Dochodzimy do wiedzy jak interpretować komendy amatorskich BOXów RTTY i przeprowadzamy pierwsze łączności z tymi automatami.

W dalszym ciągu rozwijamy naszą działalność w zakresie zainteresowań emisjami cyfrowymi (przesyłaniem obrazu, tekstów) marzy nam się komputeryzacja. W 1986 roku przybywają pierwsze komputery ZX81, Spektrum, Timex, Commodore64. Członkowie Klubu propagują w środowisku ten kierunek pracy w eterze. Nowe zainteresowania przyniosły efekty, kol. Henryk SP3HYK wygrywa pierwsze w Polsce zawody RTTY nie dając szans konkurentom.

W 1988 roku Klub dorabia się TRX-a wielopasmowego, co prawda w amatorskim wykonaniu, ale dobrego. Prowadzona jest intensywna działalność szkoleniowa i jest nas w tym czasie 27 nadawców i 20 nasłuchowców jest to 1/3 wszystkich nadawców w województwie pilskim.

Rok 1987 jest również rokiem, w którym Zjazd Oddziału Wojewódzkiego PZK powierza członkom Klubu kierowanie Oddziałem PZK. Krzysztof SP3GVL zostaje prezesem, Czesław SP3EOL - sekretarzem ZO.

Niestety, niesłuszną decyzją Zarządu Głównego Oddział PZK w Pile został rozwiązany i przysłowiowo puszczony z torbami, posiadane na koncie środki pieniężne zostały przejedzone przez płatną administrację „Molocha Poznańskiego”.

Delegat na X Zjazd PZK Krzysztof SP3GVL zwrócił się do Zjazdu Krajowego o zweryfikowanie i anulowanie decyzji ZG PZK. Wygraliśmy i dwa tygodnie po Zjeździe Krajowym dochodzi do walnego zebrania krótkofalowców województwa pilskiego reaktywującego Oddział Terenowy.

Członkowie klubu kierują pracą dwóch pracowni MDK i klubu, poszerzona zostaje działalność o szkolenie w zakresie komputeryzacji i nauki podstaw informatyki. W latach 1985 - 1995 instruktorzy naszego Klubu są powoływani w skład kadry na Centralnych Obozach Łączności ZHP organizowanych przez Centralny Ośrodek Łączności Głównej Kwatery ZHP w Łosicach i 1 Samodzielną Drużynę Łączności SP3ZKP / SP3KLZ z Piły.

Organizujemy również profesjonalnie działającą sieć łączności służbowej ZHP między Komendą Chorągwi ZHP w Pile a Stanicami ZHP rozmieszczonymi na Wale Pomorskim. Do dzisiaj z sieci tej korzystają Hufce Złotów i Chodzież.

W 1990 roku członkowie klubu pod kierunkiem SP3GVL uruchamiają w Chodzieży analogowy przemiennik amatorski SR3C. Organizowane są akcje letnie dla dzieci i młodzieży, Klub organizuje pokazy pracy radiostacji i wykorzystania komputerów w pracy krótkofalarskiej.

Przez 8 lat Klub nasz jest siedzibą Oddziału Nadnoteckiego PZK. Członkowie klubu od założenia do chwili obecnej są aktywnymi członkami Polskiego Klubu RadioViedoGrafii.

W 1992 roku podczas naszego pobytu na zjeździe PKRVG w Kaliszu, a tak faktycznie to w drodze powrotnej w trakcie dyskusji zrodził się w naszych głowach pomysł zbudowania węzła packet radio. Od początku lat osiemdziesiątych grupa chodzieskich krótkofalowców zajmuje się technikami cyfrowymi i stad tez nasze zainteresowania. Do zespołu naszego tj. takich zapaleńców jak SP3EOL, SP3GVL dołączył Jacek SP3LYN z Wyrzyska.

Początki tej zabawy były śmieszne, a to dlatego, że nie mieliśmy zielonego pojęcia z czym "to się je" i jak to działa. Nasze pierwsze ćwiczenia od wiosny 1992 r polegały na utworzeniu łącza na trasie Toruń - Bydgoszcz - Wyrzysk - Chodzież. Zabawa ta polegała na przesyłaniu informacji przez prywatne stacje pracujące jako Node. Koledzy w Bydgoszczy na prywatnym sprzęcie uruchomili BBS i zaczęły się nocne ćwiczenia na łączach, poznawanie systemu (nauka własna). I tak pierwszy uruchamia się Jacek SP3LYN w Wyrzysku (po nocach jego stacja pracuje za digipeater dla ćwiczącego Krzysztofa SP3GVL.

W listopadzie 1992 po zarobieniu paru groszy zamawiamy kontroler tnc-2 na zainstalowanie przemiennika cyfrowego i podłączenie się do Bydgoszczy lub Poznania nie wiedząc co z tego wyjdzie. Taki był pierwszy zamiar grupy konstrukcyjnej. Jeszcze w trakcie załatwiania kontrolera na przemiennik cyfrowy SR3DPI zdobyte zostają dodatkowe pieniążki na następny kontroler z zamiarem uruchomienia BBS-a.

Dosłownie w przeddzień świat SP3GVL i SP3EOL montują przemiennik cyfrowy. Efekty są wręcz szokujące (dobra propagacja). Rozpoczynają się wędrówki po łączach od Torunia do Poznania, Zielonej Góry, Kłodzka, Gorzowa a nawet do Czech. W same święta dzięki pomocy Mariusza SP3INJ z Poznania zostaje uruchomiony BBS SP3ZBZ. A od Nowego Roku zostaje przeniesiony do pracowni informatyki Zespołu Szkół Rolniczych w Ratajach k. Chodzieży i tam zainstalowany na stałe.

Na wiosnę 1993 r. wraz z Kolegami z Grupy Bydgoskiej montujemy na granicy województw BY PI przemiennik cyfrowy SR2DBY.

W maju 1993 roku Harcerski klub łączności SP3ZBZ jest organizatorem zjazdu Polskiego Klubu RadioVideoGrafii. Od 1998 roku w Klubie pracuje BBS SR3BCH.

W maju 1999 roku Klub nasz jest organizatorem Zjazdu Polskiego Klubu UKF. Od 2001 roku na bazie klubu działa węzeł packet radio flexnet SR3DCH z linkiem na 70 cm do SR3BPI w Pile, Węzeł ten po ostatniej modernizacji działa w ramach sieci packet radio oddziału nadnoteckiego PZK i pełni funkcję łącza dla całego oddziału PZK.

Na jednym z wzniesień chodzieskich członkowie klubu przy Technikum Kolejowym w Poznaniu (SP3BTT, SP3LYR) przy pomocy członków naszego klubu uruchomili przemiennik dwupasmowy 2m/70 cm SR3TK zasilany z baterii słonecznych.

Członkowie klubu pełnili szereg funkcji w ruchu krótkofalarskim, Czesław SP3EOL był inspektorem łączności Komendy Chorągwi ZHP w Pile, sekretarzem i wiceprezesem Nadnoteckiego ZO PZK w latach 1987- 98, oraz sekretarzem Zarządu Głównego PZK w latach 1996 - 2000. Krzysztof SP3GVL w latach 1987-98 prezesa Oddziału Nadnoteckiego PZK, a od 1992-1996 roku członka prezydium i wiceprezesa ZG PZK.

Klub aktywnie uczestniczy w pracach na rzecz środowiska i miasta organizując oraz zabezpieczając systemy łączności na wszelkiego rodzaju imprezach sportowych w Chodzieży i okolicy.

Za działalność społeczną dla krótkofalarstwa i środowiska członkowie klubu zostali uhonorowani:

    Brązowym Krzyżem Zasługi - SP3GVL

    Odznaką Honorową PZK - SP3HIF, SP3GVL, SP3EOL,

    Zasłużony dla Miasta Chodzieży - SP3GVL, SP3EOL,

    Zasłużony dla Województwa Pilskiego - SP3GVL,

    Za Zasługi dla Rozwoju Pilskiej Chorągwi ZHP - SP3EOL, SP3GVL.

    Zasłużony Działacz LOK - SP3EOL, SP3GVL.

 

Chodzież: Kwiecień 2002 r.
Krzysztof Hłuchyj SP3GVL

 

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przemienniki oddziałowe
SR3N
Wejście - 145,0875 MHz
Wyjście - 145,6875 MHz
Aktywacja - CTCSS 67 Hz

----
SR3PI
Wejście - 431,450 MHz
Wyjście - 439,050 MHz
Aktywacja - CTCSS 67 Hz
Aktualnie online
· Gości online: 12

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 28
· Najnowszy użytkownik: SP3EOL
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Brak wydarzeń.

7,706,397 unikalne wizyty