04 Czerwiec 2020
Nawigacja
· Strona główna

· Zarząd Oddziału
· Funkcje przy Zarządzie
· Komisja Rewizyjna
· Kluby przy ON PZK w Pile
· Członkowie Oddziału
· Informacje składkowe

· Artykuły
· Download
· Forum
· Linki
· Kategorie newsów
· Galeria zdjęć
· Szukaj
· Kalendarz
Ostatnio na forum
Najnowsze tematy
· Klub SP3KWM chętnie ...
· Zgłaszanie instalacj...
· projekt regulaminu D...
· Klucz sztorcowy
Najciekawsze tematy
Brak tematów na forum
Ostatnie artykuły
· SP3ZBY w akcji dyplo...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Historia ON PZK w Pi...
· Wspomnienie Kolegów ...
Losowa fotografia
Nawigacja
Artykuły » Z życia klubów » Historia klubu SP3ZBY
Historia klubu SP3ZBY

Historia klubu SP3ZBY

 

Klub SP3ZBY został założony w 1973 roku przez: kol. Jana Janickiego SP3GBJ (obecnie SP5GBJ), kol. Bernarda Jaskólskiego SP3IFA jego brata Tadeusza SP3HUP, kol. Lecha Garczyńskiego SP3EPK, kol. Mirosława Antoniaka SP3DWE obecnie SP3NX oraz kol. Andrzeja Wasilewskiego kol. Zbigniewa Zawadkę i Zenona Lukjana.

Różne były siedziby klubu aż w 1975 zostało powołane woj. pilskie i powstał klub przy Zarządzie Oddziału PZK w Pile o znaku SP3PLV gdzie koledzy z poprzedniego klubu SP3ZBY przenieśli się do tego klubu. W lipcu 1982 roku zorganizowano obóz łączności dla członków ZHP i LOK gdzie używano znaku SP3KHJ/3 w m. Strączno koło Wałcza na Wale Pomorskim. Komendantem obozu był dh. Adam Gawroński SP3EAX oraz osobami funkcyjnymi byli kol. Kazimierz Janucik SP3MFC, dh Wiesław Nawłoka SP3AXG. Po powrocie z obozu zrodziła się myśl o reaktywowaniu kluby SP3ZBY. Rozpoczęto starania o pozyskanie pomieszczenia na działalność klubu. Podjęto próbę remontu pomieszczenia po magazynie komendy Hufca ZHP w Pile, ale stan techniczny nie dawał gwarancji na przeprowadzenie remontu.

Dopiero rozmowy Komendanta Hufca ze SM.”JADWIŻYN” dały spodziewany skutek. 17 grudnia 1983 roku odebrano klucze od lokalu umiejscowionego w pomieszczeniach piwnicznych wybudowanego bloku przy ul. Łącznej 33B. Po adaptacji pomieszczenia uzyskano pozwolenie na nadawanie nr.10/13/K/84 o znaku SP3ZBY i mocy 50 W kat.I

·         Prezesem klubu został kol. Bogusław Chmiel SP3LYO

·         Kierownikiem radiostacji został kol. Adam Gawroński SP3EAX

·         Operatorzy kol. Zdzisław Nowaczewski SP3HFX, kol. Wojciech Piwoński SP3BTK

·         Członkami klubu kol. kol. Jadwiga Gawrońska SP2075-PI, Dariusz Tokarski SP3EIE, Krzysztof Muszyński SP2116-PI, Roman Margraf SP2128-PI.

 

Zakupiono mini transeiver „TRAPER-83” o mocy 10 W i uzyskano odbiornik R-250M z Jednostki Wojskowej 1960 w Pile. Pierwsze QSO po reaktywowaniu przeprowadził dh Adam SP3EAX w dniu 22.06.1984.r. W roku 1984 brano udział w różnych akcjach pokazowych jak:

-          XIV Centralny Rajd ZSMP szlakiem zdobywców wału pomorskiego w m. Zdbice .

-          Ekspedycja na stanice KH Piła w m. Próchnówko koło Mirosławca

-          W sierpniu 1984.r. w m. Drawski Młyn udział na starcie V Międzynarodowego Biegu im. Józefa Nojiego .

-          40 Rocznica Powrotu Ziem Północnych i Zachodnich do Macierzy

-          41 Rocznica LWP w m. Zdbice.

 

W 1985 r. rozpoczęto szkolenie nowych członków klubu , a w dniu 29.01.1985 r. dokonano oficjalnego otwarcia klubu przez Prezesa SM „Jadwiżyn” p. Kurcina, z-ca komendanta Chorągwi Pilskiej. dh Lubę Chocianowicz, kom.Hufca Piła dh Brunona Rybarczyka, patrona klubu płk. Eugeniusza Adamczaka.

W dniu 05.02.1985.r.pierwszy wyszkolony adept - kol. Tomasz Rudnik po zdaniu egzaminu wewnętrznego w klubie uzyskał znak nasłuchowy SP2159-PI

W maju 1985 .r. zorganizowano pokazową pracę w II Zlocie ZHP Chorągwi Pilskiej na wyspie w odnogach rzeki Gwda w centrum Piły.

W lipcu zorganizowano I Krótkofalarskie Dni Aktywności Stanic ZHP Wału Pomorskiego, obsadzono 10 stanic ZHP na Wale Pomorskim stacjami indywidualnymi oraz 4 stacje: 2 z Piły i po jednej z Wałcza i Chodzieży. Udział w tym spotkaniu wzięło 5 stacji zagranicznych 45 klubowych oraz 126 stacji indywidualnych.

W sierpniu 1985.r. wyjazd do m.Osiek nad Wisłą gdzie używano Znaku SP3ZBY/2.

W marcu 1986 .r. zakupiono transeiver,wzmacniacz mocy oraz licznik częstotliwości wykonaniu własnym przez kol.SP3CFM i SP3HFX

W maju 1986.r. ponowna praca na wyspie w centrum Piły z okazji Zlotu Hufca Piła .

Również w maju wzięto udział w pracy na rzecz Ochrony Środowiska pn. ŻUŁAWY- 86 zorganizowanej przez Obronę Cywilną Kraju i używano znaku SR60G.

W maju praca na obchodach Dnia Dziecka pracując na rzecz SM „Jadwiżyn” w Pile. Klub odwiedzili różni goście z kraju i zagranicy.

W sierpniu 1986.r. wzięto udział w Harcerskich Zawodach na Orientację w m. Strączno.

W październiku 1986r. udział w I Turystycznym Rajdzie Samochodowym „Jadwiżyn”.

W październiku 1986r. dh Adam Gawroński SP3EAX bierze udział W Sejmniku pn. Politechniczne Wychowanie Młodzieży zorganizowanej przez KG ZHP w ZSRR.

W listopadzie 1986r. udział w Giełdzie Piosenki Turystycznej pn. Człap 86.

Rok 1987 to udział w zawodach SP-K, zaliczanie nowych krajów oraz udział w zawodach PZK, LOK i ZHP.

W maju praca z okazji Dnia Dziecka na Zlocie Hufca Piła .VI Młodzieżowy Zlot i I Rajd „Świętojanki 87”, udział w biwakach rodzinnych z radiostacją w m. Stobno koło Piły i w m. Osiek nad Wisłą.

Udział w Rajdzie Ocalić Od Zapomnienia w m. Głubczyn koło Złotowa i przeprowadzenie konkursu radiowego pn. Co wiem o V Dzielnicy Polaków w Niemczech .

W grudniu 1987.r. akcje pokazowe w szkołach podstawowych nr.3 w Pile.Również w grudniu za działalność na rzecz Chorągwi i Hufca Pilskiego uzyskano komputer Atari 130 oraz monitor, zakupiono z własnych środków pieniężnych magnetofon wraz z interfejsem

Nowy adept klubu Janusz Klink uzyskał znak nasłuchowy SP2176-PI.

W 1988 .r. udział członków klubu w HAZ 88 w m. Zamość i używanie znaku SP3ZBY/8 (komendant: dh Kazimierz Janucik SP3MFC) na którym powołano I Samodzielną Drużynę Łączności

W  marcu 1988 kol. Artur Śniegocki SP3OSJ sympatyk klubu i dh Adam Gawroński SP3EAX nawiązali I QSO nowym rodzajem emisji RTTY ze stacją ze Szkocji, użyto sprzętu klubowego oraz własnoręcznie wykonanego modemu do odbioru emisji cyfrowych.

W maju udział w biwaku klubu w m. Strączno.

W lipcu 1988 r. udział w Zlocie ZHP na polach Grunwaldu w ramach HAL 88, udział wzięli dh Adam SP3EAX i jego żona Jadwiga SP2075-PI z klubu SP3ZBY oraz dh Czesław Hajduk z żoną z klubu SP3ZBZ z Chodzieży i używano znaku SP3ZBY/4 w m. Narty koło Szczytna na Mazurach .

W dniu 22.07.1988r. znak stacji SP3ZBY/4 zastąpiono znakiem SP0OSM na XV Ogólnopolskiej Spartakiadzie Młodzieży pracując na stadionie sportowym w Pile praca trwała do 31.07.88.r.

W sierpniu tegoż roku udział w HAL 88 na stanicy KH Piła w m. Próchnówko koło Mirosławca na wale pomorskim.

We wrześniu udział w Polnym Leszczyńskim Dniu w m. Stare Bojanowo koło Leszna o znaku SP3ZBY/3 w ramach współpracy KH ZHP Piła i Leszno.

W 1988r. kol. Wojciech Orgańiściak SP3SXE i Janusz Klink SP3SLC uzyskali pierwsze licencje nadawcze.

Rok 1989 rozpoczęto zabawą sylwestrową w siedzibie klubu i nowego powołanego klubu na bazie I Samodzielnej Drużyny Łączności SP3ZKP, któremu użyczono do wspólnego użytku pomieszczeń klubu.

W styczniu praca pokazowa z okazji IV Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Chorągwi Pilskiej.

Zorganizowano HAZ 89 w m. Sulejówek gdzie używano znaku SP3ZBY/5 k-t dh K.Janucik SP3MFC.

W kwietniu i maju biwaki i pokazowa praca w szkole w m.Lotyń koło Szczecinka i m. Martew w schronisku młodzieżowym.

W czerwcu 1989 .r. dh Marek Bejczak otrzymuje licencję o znaku SP3SXS, oraz udział w Małym Festiwalu Piosenki w m. Łobżenica

W lipcu udział w XX Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży w m. Zdbice koło Wałcza oraz w HAL 89 w m. Próchnówko.

W 1990 r. udział w zawodach zagranicznych i krajowych.

W latach 1991-1999.r. osłabienie działalności klubu z powodu perypetii lokalowych i zmian siedzib klubu i tak; rok 1993 lokalizacja w SP nr.6 w Pile na ul. Żeromskiego –nabór kandydatów zainteresowanie mierne pomimo wielu akcjom i starań .

Rok 1996 lokalizacja klubu przy Klubie Garnizonowym WP –organizacja giełd krótkofalarskich.

Rok 1999 ponowne rozmowy ze SM” Jadwiżyn” i uzyskanie pomieszczenia w pomieszczeniu piwnicznym na ul. Łączna 21b do chwili obecnej.

Obecnie organizowane są prace pokazowe na stanicach w m. Strączno i m. Próchnówko oraz spotkania okazjonalne byłych członków ZHP PZK i LOK, praca DX-owa na pasmach.

Klub jest klubem elitarnym do którego przyjmowani są członkowie według zatwierdzonego regulaminu gdzie trzej najstarsi członkowie Klubu w tajnym głosowaniu tylko jednogłośnie przyjmują nowych członków (dotyczy to tylko członków starszych nie młodzieży ) w celu ustrzeżenia się błędów z przeszłości gdzie zostało osłabiona działalność klubu.

Zmiany jakie zaszły w ostatnich latach spowodowały duże szkody w działalności klubów nie tylko ZHP ale i innych.

W latach 2000 – 2004 roku dalsza stagnacja klubu i jego członków. W obecnym okresie członkami klubu są SP3BTK, SP3DVO ( ex SQ3DVO ) SP3EAX, SP3HFX, SP3TUT, SQ3KT. W tym czasie rezygnuje z przynależności do klubu SP3SLC.

Praca w klubie opiera się tylko i wyłącznie na braniu udziału w różnych zawodach. W 2000 roku klub jest współorganizatorem spotkania krótkofalarskiego pn. Świętojanki 2000 łącznie z klubem SP3KLZ i SP3ZKP. W dniach od 1 – 15 maja 2005 r. klub zmienia znak na znak okolicznościowy 3Z3VD z okazji Dnia Zwycięstwa. Takich stacji jest 21 i klub przeprowadza ponad 7500 qso różnymi emisjami SSB, CW, BPSK i FM pracując na różnych pasmach i zajmuje II miejsce w aktywności na pasmach. Za swoją pracę otrzymujemy dyplom „CLASSE SPLENDID” oraz statuetkę a operatorami byli SP3AMY, SP3CMA, SP3DBD, SP3DVO i SP3EAX. W trakcje tej aktywności bierzemy udział w zawodach Warszawskich oraz Dnia Strażaka i zajmujemy VI miejsce. Przeprowadzamy łączność ze stacją SP60KLS z okazji 60 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego STUTTHOF i uzyskujemy dyplom.

W dniach 20 -30 listopada 2005.r. z okazji 60 rocznicy utworzenia Hufca Piła klub zmienia znak na HF60HF.Bierzemy udział w zawodach Andrzejkowych zajmując IV miejsce.

W 2006.r. klub tylko raz organizuje stanowisko pokazowej pracy na pasmach KF, UKF oraz pracy przez GPRS na VI Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw które jest zorganizowane na Hali sportowej w Pile.

Od drugiej połowy 2006 rok. klub pracuje sporadycznie na pasmach i zawodach ze względu na brak sprzętu klubowego. Do wszystkich zawodów i akcji używa się sprzętu prywatnego członków klubu i sympatyków i tak SP3AMY, SP3DBD, SP3DVO, SP3EAX.

W roku 2008 w dniach od 15 – 18 maja Adam SP3EAX organizuje wyjazd z radiostacją do uaktywnienia gminy Bedlno w okręgu SP7 i pracuje z m. Garbów i w dniu 19 maja przemieszcza się do gminy Obrowo w okręgu SP2 i pracuje z m. Osiek nad Wisłą. Awaria sprzętu nie pozwala na dojazd do gminy ościennej Czernikowo. Praca z gminy Obrowo trwa od 20 – 22 maja.

W 2009.r. klub za pośrednictwem Adama SP3EAX pracuje w akcji ”NO MORE WAR” (Nigdy Więcej Wojny) organizowanej przez MON i ZG PZK, zaliczając łączności do dyplomu podstawowego. W trakcie tej pracy zalicza łączność ze znakiem SP70WAR z ponownej pracy z muzeum w STUTTHOFIE i za to otrzymuje piękny folder, okolicznościową kartę QSL oraz dyplom.

 

 

Opracował
były dh phm. Adam Gawroński
SP3EAX

 

Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony
Zaloguj się , żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Przemienniki oddziałowe
SR3N
Wejście - 145,0875 MHz
Wyjście - 145,6875 MHz
Aktywacja - CTCSS 67 Hz

----
SR3PI
Wejście - 431,450 MHz
Wyjście - 439,050 MHz
Aktywacja - CTCSS 67 Hz
Aktualnie online
· Gości online: 3

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 28
· Najnowszy użytkownik: SP3EOL
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Brak wydarzeń.

7,207,462 unikalne wizyty